> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru > Na koncové hraně se objeví pruhy podobné otlačeninám
9AJY-053

Na koncové hraně se objeví pruhy podobné otlačeninám

Rychlost podávání papíru není vhodná. Podívejte se na níže uvedená řešení.
← Směr podávání
Řešení
Chcete-li situaci zlepšit, nastavte rychlost podávání papíru v oblasti obrácení/výstupu směrem k mínusu.
DŮLEŽITÉ
Tato funkce může ovlivnit způsob podávání papíru. Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru, doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] pro [Nastavit přenos papíru] a nastavte úroveň korekce pomocí [-] nebo [+] pro [Oblast obrácení/výstupu].
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavení podávání papíru“ > v dokumentu Uživatelská příručka