> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru > Stopy podobné vlnám nebo škrábancům se objevují z důvodu nerovnoměrné sytosti
9AJY-050

Stopy podobné vlnám nebo škrábancům se objevují z důvodu nerovnoměrné sytosti

Rychlost podávání papíru není vhodná. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Objevují se stopy podobné vlnám.
← Směr podávání
 
Objevují se stopy podobné škrábancům.
← Směr podávání
Řešení
Chcete-li situaci zlepšit, nastavte jednotlivé hodnoty následujících čtyř položek v části <Nastavit přenos papíru> stejným dílem směrem k minusu.
<Obl. přenosu před fixací>
<Fixační oblast>
<Oblast chlazení>
<Oblast obrácení/výstupu>
DŮLEŽITÉ
Tato funkce může ovlivnit způsob podávání papíru. Jelikož významné zvýšení hodnoty může způsobit zachycení papíru, doporučujeme nastavovat hodnoty po malých krocích.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky [Nastavit přenos papíru] → nastavte čtyři položky, které vyžadují nastavení, stejným dílem směrem k minusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavení podávání papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka