> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Když zůstávají stopy vytvořené při podávání papíru > Na výtisku se objevují svislé pruhy
9AJY-057

Na výtisku se objevují svislé pruhy

Toner upevněný během tisku první strany se během tisku druhé strany odře válcem vyrovnávajícím šikmé podání. K této situaci pravděpodobněji dojde u obrázků s polotóny.
Svislé pruhy se objevují 21 mm a 31 mm od levé strany při tisku první strany.
← Směr podávání
Řešení
Chcete-li situaci zlepšit, nastavte úroveň pro korekci nežádoucího posunutí papíru na nižší hodnotu a lesk na vyšší hodnotu.
Nastavení úrovně pro korekci nežádoucího posunutí papíru
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit polohu obrazu> → [Nastavit ručně]* → vyberte [Opravit chybné zarovnání].
*Nezobrazí se, když není připojena snímací jednotka.
Upravte hodnotu [Zadní strana] směrem k mínusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavení polohy obrazu“ > „Opravit chybné zarovnání“ v dokumentu Uživatelská příručka
Úprava lesku
DŮLEŽITÉ
Tato funkce se zobrazí, pouze je-li toto nastavení zpřístupněno místním autorizovaným zástupcem Canon. I když je tato funkce zobrazena, kromě správce systému nedovolte nikomu jinému její nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit lesk/jemnou černou> → vyberte [Lesk].
Upravte hodnotu [Lesk] směrem k plusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavit lesk/jemnou černou“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz následující části
DŮLEŽITÉ
Pokud dochází k zachycení papíru nebo je vytištěný obraz zkosený, obnovte změněné hodnoty na výchozí nastavení.