> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > Pokud barvy se stejným zabarvením, ale odlišným jasem navzájem přiléhají, hranice mezi světlými a tmavými oblastmi se jeví bíle. Tento problém je způsoben tím, že toner není zafixován na papír
9AJY-034

Pokud barvy se stejným zabarvením, ale odlišným jasem navzájem přiléhají, hranice mezi světlými a tmavými oblastmi se jeví bíle. Tento problém je způsoben tím, že toner není zafixován na papír

Stroj nemůže správně vyvíjet obraz na hranicích dvou oblastí z důvodu znehodnocení vývojek. Upravte napětí pro vývoj obrazu v části [Korekce bílého pruhu].
← Směr podávání
Řešení
Situaci zlepšíte tím, že upravíte napětí pro vývoj obrazu v části [Korekce bílého pruhu].
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Korekce bílého pruhu] → změňte hodnotu nastavení na [1] nebo [2].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Korekce bílého pruhu“ v Uživatelská příručka