> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu
9AJY-02S

Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu

Pokud se obrazy netisknou v očekávané kvalitě, vyzkoušejte následující řešení.
POZNÁMKA
Pokud výtisky trvale vypadají jako obrázky níže, problém vyřešíte pomocí položek Příčina a náprava popsaných zde. Před úpravou těchto nastavení si však prostudujte příručku Uživatelská příručka a ověřte pokyny, jelikož jejich úprava může způsobit nestabilitu vyvážení barev. Jestliže se situace nezlepší ani po úpravě těchto nastavení, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon