> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > Část obrazu je vybledlá a ve vybledlé oblasti se objevují jemné pruhy
9AJY-02Y

Část obrazu je vybledlá a ve vybledlé oblasti se objevují jemné pruhy

Primární napětí přenášející toner na papír neodpovídá konkrétním vlastnostem papíru nebo se používá příliš velké množství toneru. Podívejte se na níže uvedená řešení.
← Směr podávání
Řešení
Situaci zlepšíte tím, že upravíte hodnotu položky <Nastavit primární přenosové napětí> tak, aby odpovídala vlastnostem konkrétního papíru.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit primární přenosové napětí> → nastavte hodnotu napětí černé barvy směrem do mínusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavit primární přenosové napětí“ v Uživatelská příručka
Situaci zlepšíte tím, že provedete automatické nastavení gradace, které upraví celkové množství toneru.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Autom. nastavení gradace].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení gradace“ v Uživatelská příručka