> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > Text a obrázky nemají dobrou kvalitu
9AJY-030

Text a obrázky nemají dobrou kvalitu

S vysokou pravděpodobností dochází ke kondenzaci na fotovodivém válci, protože je tiskárna nainstalována v horkém nebo vlhkém prostředí. Zvyšte teplotu válce.
Řešení
Při černobílém tisku zvyšte teplotu fotovodivého válce.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Nastavit teplotu bubnu] → vyberte [Vysoká].
 „Nastavení kvality tisku a dokončovacích úprav“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ > „Nastavení teploty bubnu“ v Uživatelská příručka