> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Vytištěné obrazy nemají očekávanou kvalitu > Žlutá barva nevypadá žlutě
9AJY-033

Žlutá barva nevypadá žlutě

Na středním přenosovém pásu se nahromadily zbytky jiných barev. Podívejte se na níže uvedená řešení.
Řešení
K tomuto jevu může dojít, pokud toner není plně zafixován na používaný papír.
Situaci zlepšíte tím, že upravíte hodnotu položky <Nastavit sekundární přenos. napětí> tak, aby odpovídala vlastnostem konkrétního papíru.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit sekundární přenos. napětí> → nastavte hodnotu napětí směrem do mínusu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nast. sekundární přenos. napětí“ v Uživatelská příručka
Situaci zlepšíte tím, že upravíte hodnotu položky <Nastavit smazání obrazu ITB> tak, aby odpovídala vlastnostem konkrétního papíru.
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte typ používaného papíru, který způsobuje problém → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit smazání obrazu ITB> → nastavte úroveň odstranění obrazu tak, aby se zvýšila přesnost automatického čištění středního přenosového pásu.
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavit smazání obrazu ITB“ v Uživatelská příručka