> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím > Papír je pomačkaný
9AJY-03H

Papír je pomačkaný

Rychlost fixace je u potaženého nebo nepotaženého papíru s nízkou základní hmotností nevhodná.
← Směr podávání
Řešení
Snížení rychlosti fixace může zlepšit situaci.
Snižte rychlost pomocí: Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru] → vyberte problematický typ papíru → [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit přenos papíru> → [Fixační oblast].
 „Nastavení správy typu papíru“ > „Nastavení rychlosti podávání papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka