> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím
9AJY-03C

Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím

Pokud se na dlouhé listy tisknou obrazy podobné následujícím, vyzkoušejte následující řešení.
POZNÁMKA
Pokud výtisky trvale vypadají jako obrázky níže, problém vyřešíte pomocí položek Příčina a náprava popsaných zde. Před úpravou těchto nastavení si však prostudujte příručku Uživatelská příručka a ověřte pokyny, jelikož jejich úprava může způsobit nestabilitu vyvážení barev. Jestliže se situace nezlepší ani po úpravě těchto nastavení, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon