> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Na vlečeném okraji papíru černého polotónového obrazu se objevují pruhy
9AJY-02R

Na vlečeném okraji papíru černého polotónového obrazu se objevují pruhy

Pokud je stroj nainstalován na místě s nízkou teplotou a vlhkostí a tisknete černý polotónový obraz na silný papír, mohou se na vlečeném okraji papíru objevit pruhy.
Upravte nastavení níže uvedeným postupem.
← Směr podávání
Řešení
DŮLEŽITÉ
Následující nastavení může měnit pouze administrátor. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Nastavit kvalitu obrazu] → [Priorita produktivity/kvality obrazu pro tisk] → [Priorita kvality] → [Standardní lesk].
„Nastavení/Uložení“ > „Nastavení/Údržba“ > „Nastavit kvalitu obrazu“ v Uživatelská příručka > viz dílčí část „Priorita produktivity/kvality obrazu pro tisk“