> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy
9AJY-02A

Na výtiscích se objevují pruhy

Pokud se na výtiscích objevují pruhy, vyzkoušejte následující řešení.
POZNÁMKA
Pokud výtisky trvale vypadají jako obrázky níže, problém vyřešíte pomocí položek Příčina a náprava popsaných zde. Před úpravou těchto nastavení si však prostudujte příručku Uživatelská příručka a ověřte pokyny, jelikož jejich úprava může způsobit nestabilitu vyvážení barev. Jestliže se situace nezlepší ani po úpravě těchto nastavení, obraťte se na místního autorizovaného zástupce Canon