> Pokud se tisknou obrazy podobné následujícím > Na výtiscích se objevují pruhy > Na výtisku se objevují pruhy, které jsou paralelně ke směru podávání.
9AJY-02H

Na výtisku se objevují pruhy, které jsou paralelně ke směru podávání.

Dráty koronové sestavy uvnitř hlavní jednotky jsou znečištěné. Vyčistěte dráty.
← Směr podávání
Řešení
Několikrát vyčistěte dráty koronové sestavy uvnitř hlavní jednotky.
Stiskněte  → [Nastavení/Údržba] → [Údržba] → [Čistit drát].
 „Nastavení/Uložení“ > „Nastavení/Údržba“ > <Údržba> v Uživatelská příručka > viz dílčí část „Čistit drát“