> Nastavení a úpravy na tiskárně > Postup nastavení polohy sedlového sešití
9AJY-018

Postup nastavení polohy sedlového sešití

Když vytváříte brožuru se sedlovým sešitím a povšimnete si následujícího jevu, je nutné nastavit polohu sedlového sešití. Při řešení problému postupujte následovně.
Poloha skladu pro sedlové sešití není zarovnána s polohou sedlového sešití.
Poloha skladu pro sedlové sešití a poloha sedlového sešití se nenachází ve středu brožury.
POZNÁMKA
Může se stát, že funkce uvedené v této části nebudou k dispozici; závisí to na používaném finišeru.

Nastavení polohy sedlového sešití na střed brožury

POZNÁMKA
Pokud je poloha sedlového sešití přesně ve středu brožury, avšak poloha skladu pro sedlové sešití nikoliv, přeskočte tento krok a přejděte na postupy v části "Nastavení polohy skladu pro sedlového sešití na střed brožury."
1
Stiskněte  → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
 „Nastavení správy typu papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz „Změnit polohu skládání/sešití“ v dílčí sekci „Položky, které lze zadat“
2
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Změnit polohu skládání/sešití>.
3
Stisknutím [] nebo [] nastavte polohu sedlového sešití.
Chcete-li polohu sedlového sešití z pohledu na vytištěnou stranu výtisku posunout doprava, zvyšte hodnotu nastavení.
Chcete-li polohu sedlového sešití z pohledu na vytištěnou stranu výtisku posunout doleva, snižte hodnotu nastavení.
4
Vytvořte testovací výtisky a zkontrolujte konečnou úpravu.
Pokud se poloha sedlového sešití stále nenachází přesně ve středu brožury, opakujte kroky 1 až 4, dokud se poloha sedlového sešití nepřesune přesně do středu brožury.
Pokud se poloha sedlového sešití posunula přesně do středu brožury, avšak poloha skladu pro sedlové sešití nikoliv, přejděte na postupy v části "Nastavení polohy skladu pro sedlového sešití na střed brožury."

Nastavení polohy skladu pro sedlového sešití na střed brožury

POZNÁMKA
Pokud poloha sedlového sešití není přesně ve středu brožury, použijte postupy v části "Nastavení polohy sedlového sešití na střed brožury."
1
Stiskněte → [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Nastavení správy typu papíru].
 „Nastavení správy typu papíru“ v dokumentu Uživatelská příručka > viz „Nastavit polohu skladu sedlového sešití“ v dílčí sekci „Položky, které lze zadat“
2
Ze seznamu vyberte typ papíru, který chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat] → [Změnit] u položky <Nastavit polohu skladu sedlového sešití>.
3
Stisknutím [] nebo [] upravte polohu skladu pro sedlové sešití.
Chcete-li polohu skladu pro sedlové sešití z pohledu na vytištěnou stranu výtisku posunout doprava, zvyšte hodnotu nastavení.
Chcete-li polohu skladu pro sedlové sešití z pohledu na vytištěnou stranu výtisku posunout doleva, snižte hodnotu nastavení.
4
Vytvořte testovací výtisky a zkontrolujte konečnou úpravu.
Pokud se poloha sedlového sešití nachází přesně ve středu brožury, avšak poloha skladu pro sedlové sešití nikoliv, opakujte kroky 1 až 4, dokud se poloha skladu pro sedlové sešití nepřesune přesně do středu brožury.