> Indstillinger og justeringer på printeren > Sådan udføres automatisk justering af farveforløb
9AK0-01A

Sådan udføres automatisk justering af farveforløb

Udfør automatisk justering af farveforløb (Fuld justering) for at printe CMYK-farver korrekt. Se løsningerne nedenfor.
Hvis du bruger imagePRESS Server, skal du udføre automatisk justering af farveforløb og derefter udføre kalibrering på imagePRESS Server.
Hvis du vil bruge andet papir end det anbefalede, skal du registrere kalibreringsstandarder.

Hvis du bruger almindeligt papir og kalibrerer for alle typer
papir: Simpel kalibrering

1
Læg papiret i papirbakken.
Ilæg det anbefalede papir eller papir til kalibrering, hvis kalibreringsstandarder er registrerede.
2
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Automatisk justering af forløb].
3
Tryk på [Justeringsniveau] → [Samme for alle papirtyp.] → [OK].
4
Bekræft, at [Standard] (for det anbefalede papir) eller "det papir til kalibrering, du ilagde i trin 1", er valgt for [Vælg papir, der skal justeres].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning
5
Udfør automatisk justering af farveforløb (Fuld justering).
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning > se underafsnittet "Fuld justering"
Vælg den papirskuffe, hvori du lagde papiret i trin 1, som papirkilde til testprintning.
6
Udfør om nødvendigt kalibrering på imagePRESS Server.
Sådan kalibreres imagePRESS Server og efterfølgende trin

Hvis du bruger forskellige kalibreringsindstillinger til forskellige papirtyper: Udvidet kalibrering

Du kan printe mere nøjagtigt ved at kalibrere farverne i forhold til papirtyperne.
1
Læg papiret i papirbakken.
Ud fra den type papir, du bruger, skal du ilægge det papir til kalibrering, hvis kalibreringsstandarder er registrerede, eller én af følgende anbefalede papirtyper.
For Europa og Asien
Papirtype
[Tyndt/Almindeligt/Kraftigt 1 - 5]
[Kraftigt 6]
Ilagt papir
Anbefalet papir
Canon Océ Top Colour Paper (81,4 g/m2)
Korrektionspapir, som en korrektionsstandard er registreret for
Papir, der er registreret til at korrigere [Tyndt/Almindeligt/Kraftigt 1 - 5]
Papir, der er registreret til at korrigere [Kraftigt 6]
BEMÆRK!
Bemærk, at papirnavne kan ændres uden varsel. Du kan få nærmere information hos Canon Danmark.
2
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Automatisk justering af forløb].
3
Tryk på [Justeringsniveau] → [Efter gruppe papirtype] → [OK].
4
Tryk på den knap, der svarer til tykkelsen af det papir, du ilagde.
5
Tryk på [Vælg papir, der skal justeres], og vælg det papir til kalibrering, som du ilagde, eller [Standard] (for det anbefalede papir).
6
Udfør automatisk kalibrering af farveforløb (fuld kalibrering).
7
Udfør også fuld kalibrering for andre typer papir, du har lagt i.
8
Udfør om nødvendigt kalibrering på imagePRESS-serveren.
Sådan kalibreres imagePRESS Server og efterfølgende trin