> Indstillinger og justeringer på printeren > Sådan genskabes standarderne for automatisk korrektion af farvetone
9AK0-00U

Sådan genskabes standarderne for automatisk korrektion af farvetone

Der er allerede registreret standardværdier for automatisk korrektion af farvetone som fabriksstandarder. Du kan dog oprette nye standardværdier, der passer bedre til dit brugsmiljø.
Disse standardværdier for fabriksstandarderne er bare generelle værdier. Du kan oprette nye standardværdier til dit brugsmiljø og bruge dem til automatisk korrektion af farvetone, så du kan kalibrere maskinen med større nøjagtighed.

Påkrævet kalibrering

I dette afsnit forklares, hvordan du kan oprette nye standardværdier for kalibrering.
VIGTIGT
Før du udfører automatisk korrektion af farvetone, skal du udføre automatisk kalibrering af farveforløb. Hvis automatisk kalibrering af farveforløb allerede er udført, skal du gå til trin 6.
1
Læg papiret i papirskuffen.
[Almindeligt/Kraftigt 1-4]
[Kraftigt 5]
[Kraftigt 6]
Ilagt papir
Canon Océ Top Colour Paper (100 g/m2)
Canon Océ Top Colour Paper (250 g/m2)
Canon Océ Top Colour Paper (300 g/m2)
2
Sørg for, at papirtypen i papirskuffen er den samme som det ilagte papir.
 "Indstillinger/Registrering" > "Præferencer" > "Papirindstillinger" > "Papirindstillinger" i Brugervejledning
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Papirindstillinger] for at kontrollere papirtypen.
3
Vælg det papir, du vil korrigere, og tryk derefter på [Initialisér ved brug af Fuld justering].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning > se underafsnittet "Registrering af papir til kalibrering"
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Automatisk justering af forløb] for at vælge papiret.
Det valgte papir vises med gult.
4
Tryk på [Til] → tryk på [OK].
5
Udfør automatisk kalibrering af farveforløb (fuld kalibrering).
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning > se underafsnittet "Fuld justering"
Vælg den papirskuffe, hvori du lagde papiret i trin 1, som papirkilde til testprintning.
6
Opret og registrer en ny standard for automatisk korrektion af farvetone.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farvetonen"" i underafsnittet Brugervejledning > "Oprettelse af en farvejusteringsstandard""
Tryk på  → [Justering/Vedligeholdelse] → [Justér billedkvalitet] → [Autojustering af indstillinger for gråtoner] → [Registrér Korrigeringsmønster] for at vælge papiret.
Vælg "Almindeligt 1 (80 g/m2 til 90 g/m2)" for den papirtype, du vil bruge til testprintning.
Vælg den papirskuffe, hvori du lagde "Canon Océ Top Colour Paper (81,4 g/m2)", som papirkilde til testprintning.

Kalibrering til det papir, du vil bruge til udskrivning

Du skal kalibrere maskinen til det papir, du vil registrere som papir til kalibrering. Sørg for, at du fuldfører proceduren i "Påkrævet kalibrering", selvom du ikke kommer til at bruge "Canon Océ Top Colour Paper (81,4 g/m2)".
I dette afsnit forklares, hvordan du kan oprette nye standardværdier for kalibrering. Du skal bruge ikke-coated papir til kalibreringen. Det gælder også, selvom du bruger en anden type papir end ikke-coated papir til printning. Hvis det er tilfældet, skal du bruge ikke-coated papir, der er så tæt som muligt på basisvægten af det papir, du bruger til printning. Du kan finde flere oplysninger i "Sådan identificerer du de typer papir, du kan bruge til kalibrering" til sidst i dette dokument.
VIGTIGT
Før du udfører automatisk korrektion af farvetone, skal du udføre automatisk kalibrering af farveforløb. Hvis automatisk kalibrering af farveforløb allerede er udført, skal du gå til trin 7.
1
Ilæg det papir, du vil bruge til kalibrering.
Sørg for, at "Canon Océ Top Colour Paper (81,4 g/m2)" også er ilagt korrekt til brug ud over det papir, du vil registrere som papir til kalibrering (én type eller tre typer).
2
Skift papirtypen i papirskuffen, så den svarer til den papirtype, der blev ilagt i trin 1.
 "Indstillinger/Registrering" > "Præferencer" > "Papirindstillinger" > "Registrering af papirformatet og typen af en papirkilde" i Brugervejledning
Tryk på  → [Præferencer] → [Papirindstillinger] → [Papirindstillinger] for at indstille papirtypen.
3
Registrér det papir, du vil bruge til kalibrering.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning > se underafsnittet "Registrering af papir til kalibrering"
Vælg "Standard" for den type papir, der skal anvendes som en basis.
Vælg den papirskuffe, hvori du lagde følgende anbefalede papirer, som den papirkilde, der indeholder det papir, der skal bruges som en basis.
Canon Océ Top Colour Paper (100 g/m2)
Vælg den papirskuffe, som det papir, du registrerede som papir til kalibrering, blev lagt i, som den papirkilde, der er fyldt med det brugerdefinerede papir, der skal bruges som den papirtype, der skal justeres.
4
Vælg det papir, du registrerede i trin 3, i [Vælg papir, der skal justeres].
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning > se underafsnittet "Valg af papir til kalibrering"
5
Bekræft, at det papir, du registrerede i trin 3, er valgt.
6
Udfør automatisk kalibrering af farveforløb (fuld kalibrering) med det papir, du registrerede til kalibrering.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farveforløb" i Brugervejledning > se underafsnittet "Fuld justering"
Vælg den papirskuffe, som det papir, du registrerede som papir til kalibrering, blev lagt i, som den papirkilde, der skal bruges til testprintning.
7
Opret og registrer en ny standard for automatisk korrektion af farvetone.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" > "Justér billedkvalitet" > "Justering af farvetonen"" i underafsnittet Brugervejledning > "Oprettelse af en farvejusteringsstandard""
Vælg den type papir, du vil printe på, som den papirtype, du vil bruge til testprintning.
Vælg den papirskuffe, som det papir, du registrerede som papir til kalibrering, blev lagt i, som den papirkilde, der skal bruges til testprintning.
VIGTIGT
Når standarder for kalibrering er overskrevet, går dataene tabt. Pas på ikke at overskrive den eksisterende standard for kalibrering for det anbefalede papir, når du registrerer en ny standard for kalibrering for det papir, du vil bruge til kalibrering.