> Indstillinger og justeringer på printeren > Opnåelse af de bedste farver med din maskine
9AK0-01C

Opnåelse af de bedste farver med din maskine

Du skal regelmæssigt kalibrere farverne. Se løsningerne nedenfor.
Tætheden og tonen af farver kan ændres, mens du printer store mængde af de samme sider, og selv hvis du printer den samme side, kan mindre variationer i farvenuancerne blive tydelige. Det er én af maskinens karakteristika. Du skal regelmæssigt kalibrere farverne for at kompensere for forskellen i farver.
Virkning af kalibrering
Kalibreringstyper
Kalibrering på printeren
Kalibrering på imagePRESS Server
Kalibreringsrækkefølge

Virkning af kalibrering

Du kan gendanne din printer og imagePRESS Server til de foruddefinerede standardbetingelser ved at kalibrere farverne, så du kan fortsætte med at printe i konsistente farver.

Kalibreringstyper

Der findes følgende typer kalibrering. Du kan kombinere nogle af dem afhængigt af graden af farvenuance.

Kalibrering på printeren

Automatisk justering af farveforløb
En ændring af brugsmiljøet (temperaturer eller luftfugtighed), efterfølgende printning og visse andre betingelser påvirker og forårsager udsving i den maksimale tæthed og balance af den CMYK-toner, der skal printes. Automatisk justering af farveforløb er en funktion til at bevare den bedste tæthedsbalance på alle tidspunkter.
Sådan udføres automatisk justering af farveforløb
Skyggekorrektion
Denne funktion retter ujævne farvetætheder, der kan forekomme i et halvtoneområde af et printet billede.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" >"Justér billedkvalitet"  > "Korrektion af ujævn tæthed" i Brugervejledning
Automatisk korrektion af farvetone
Du kan drage fordel af denne funktion, hvis du bruger den, når du bemærker en ændring i farvebalancen af sekundære eller højere farver (kombination af CMYK) efter regelmæssig gennemførelse af automatisk kalibrering af farveforløb. Du kan bruge automatisk korrektion af farvetone, når dupleks farvescanneren er monteret.
 "Justering af print- og finishingkvalitet" >"Justér billedkvalitet"  > "Justering af farvetonen" i Brugervejledning

Kalibrering på imagePRESS Server

imagePRESS Server bestemmer CMYK-værdierne for et printjob ud fra den antagelse, at printerens tonertæthed er i den afbalancerede tilstand, der er standard. I denne kalibreringstilstand måles printtætheden for hver CMYK-farve for at kalibrere afstanden ved hjælp af standardværdierne.
Sådan kalibreres imagePRESS Server og efterfølgende trin

Kalibreringsrækkefølge

Hvad er den bedste rækkefølge for kalibrering?