> Asetukset ja säädöt käytettäessä Command WorkStation 6.8:aa > Mahdollisimman tarkkojen värien saaminen tulosteisiin
9AK1-00C

Mahdollisimman tarkkojen värien saaminen tulosteisiin

Seuraavan toimenpiteen avulla voit säätää värejä esimerkiksi silloin, jos logon spottiväri ei tulostu tarkasti tai jos tulosteiden värit eivät ole hyväksyttäviä.

Perussyiden poistaminen

Löydä vastaukset ongelmien ratkaisemista koskeviin kysymyksiisi.

Kalibroitko värit säännöllisesti?

Värien tummuus ja sävy voi muuttua asteittain, kun tulostat suuria sivumääriä. Tämä tarkoittaa, etteivät värit enää tulostu tarkasti. Voit ratkaista ongelman kalibroimalla värit.
Korjaus
Lue seuraavat ohjeet värien säännöllisestä kalibroinnista.

Käytätkö oikeaa lähdeprofiilia?

Valitse omiin tulostustarpeisiisi sopiva lähdeprofiili. Jos käytät toista simulointiprofiilia, värit voivat muuttua.
Korjaus
Kaksoisnapsauta työtä kohteessa Command WorkStation ja napsauta [COLOR] → [Color input]. Sillä hetkellä määritetty simulointiprofiili tulee näkyviin. Määritä tarvittaessa oikea simulointiprofiili.
*1 Simulointiprofiili RGB:lle/LAB:lle
*2 Simulointiprofiili CMYK:lle/harmaasävylle

Työn tulostusasetuksien muuttaminen imagePRESS-palvelin -ohjelmistossa

Jos sama ongelma jatkuu suoritettuasi kohdan "Perussyiden poistaminen" mukaiset toimenpiteet, muuta tulostusasetuksia Command WorkStation imagePRESS-palvelin -ohjelmistossa seuraavasti. Tässä osiossa kuvatut säädöt muuttavat yleisiä värejä. Jos haluat muuttaa vain valokuvien värejä, katso "Selkeiden kuvien tulostaminen."

Spottivärin tulostaminen tarkasti

Kokeile tätä toimenpidettä, jos et pysty tulostamaan määritettyä spottiväriä. Spottivärien tallentaminen Command WorkStation imagePRESS-palvelin -ohjelmistossa varmistaa yhtenäisyyden ja tarkkuuden värientuotossa.
1
Valitse [Server] → [Device Center] kohdassa Command WorkStation.
Laitekeskuksen näyttö tulee näkyviin.
2
Valitse [Spot Colors] tai [Spot Pro].
Aktivoidusta ohjelmistosta riippuen näytössä näkyy [Spot Colors] tai [Spot Pro]
Kun olet napsauttanut [Spot Pro], napsauta edelleen [Launch Spot Pro], jotta saat näkyviin [Spot Pro] -ikkunan.
3
Tallenna uusi väriryhmä napsauttamalla [New] → [Group].
4
Valitse uusi värityhmä ja napsauta [New] → [Spot Color].
5
Tallenna spottiväri.
Lisätietoja tallentamisesta saat seuraavasta ohjeesta.
Command WorkStation > [Help] > [Managing color] > [Spot colors] > [Create, rename, or delete a spot color or color group]
6
Kaksoisnapsauta työtä kohdassa Command WorkStation.
[Job Properties] tulee näkyviin.
7
Valitse [COLOR]-välilehti ja valitse sitten valintaruutu [Spot color matching].
8
Valitse [OK].
Tarkista lopputulos tulostamalla testiarkki. Jos olet tyytyväinen tulokseen, voit tulostaa työn.

Koko sivun värien muuttaminen

Jos värit ovat mielestäsi yleisesti liian tummia ja haluat muuttaa värejä hiukan vaaleammiksi, voit säätää sivun koko väripalettia seuraavasti.
1
Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella työtä, jossa on merkki  kohdassa Command WorkStation → napsauta [ImageViewer].
HUOMAUTUS
Voit muokata vain prosessoituja töitä.
Jos peruutat rasteroinnin työn muokkaamisen jälkeen, muokkaukset peruutetaan.
Käyttämäsi imagePRESS Serverin mukaan voi olla tarpeen valita lisävaruste, joka mahdollistaa ImageViewerin käytön.
2
Valitse [Color Wheel] -välilehti [Color Adjust] -paneelissa ja siirrä sitten liukuohjainta muuttaaksesi kaikkia sivun värejä niin, että ne näyttävät siltä kuin haluat.
Lisätietoja värien säätämisestä on ImageViewerin ohjetiedostoissa.
3
Tarkista värien hyväksyttävyys napsauttamalla [File] → [Print] ja tee testituloste.
Jos olet tyytyväinen tulokseen, tallenna säädetyt asetukset napsauttamalla [File] → [Save As] ja tulosta juuri tallentamasi työ säädetyillä asetuksilla.
Mukautetun profiilin käyttäminen värintuoton tarkkuuden parantamiseen