> Ustawienia i regulacje na drukarce > Przeprowadzenie automatycznej regulacji gradacji
9AK3-00W

Przeprowadzenie automatycznej regulacji gradacji

Automatyczną regulację gradacji (Pełna regulacja) wykonuje się w celu uzyskiwania prawidłowych kolorów CMYK. Sprawdź poniższe rozwiązania.
W przypadku korzystania z serwera imagePRESS Server należy przeprowadzić automatyczną regulację gradacji, a następnie wykonać kalibrację na serwerze imagePRESS Server.
Aby użyć papieru innego niż zalecany, trzeba zarejestrować standardy kalibracji.

W przypadku korzystania ze zwykłego papieru i kalibracji dla wszystkich rodzajów
papieru: kalibracja uproszczona

1
Umieść papier w szufladzie na papier.
Załaduj zalecany papier lub papier do kalibracji, którego standardy kalibracji zostały zarejestrowane.
2
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3
Naciśnij [Poziom dopasowania] → [Jed. dla wsz. rodz. papieru] → [OK].
4
Upewnij się, że opcja [Standardowy] (w przypadku papieru zalecanego) lub „papier do kalibracji załadowany w kroku 1” jest wybrana dla [Wybierz papier do dopasowania].
 „Regulacja jakości drukowania i wykańczania” > „Regulacja Jakości Obrazu” > „Regulacja gradacji” w: Podręcznik użytkownika
5
Przeprowadzenie automatycznej regulacji gradacji (Pełna regulacja).
 „Regulacja jakości drukowania i wykańczania” > „Regulacja Jakości Obrazu” > „Regulacja gradacji” w dokumencie Podręcznik użytkownika > patrz podrozdział „Pełna regulacja”
Wybierz szufladę na papier, do której w kroku 1 załadowano papier, jako źródło papieru do wykonania wydruku testowego.
6
W razie potrzeby przeprowadź kalibrację na serwerze imagePRESS Server.
Kalibracja imagePRESS Server i kolejne kroki

W przypadku używania różnych ustawień kalibracji dla różnych grubości papieru: kalibracja rozszerzona

Wydruk będzie dokładniejszy, jeśli skalibruje się kolory z uwzględnieniem grubości papieru.
1
Umieść papier w szufladzie na papier.
W zależności od rodzaju używanego papieru załaduj papier do kalibracji o zarejestrowanych standardach kalibracji lub jeden z wymienionych poniżej zalecanych papierów.
[Zwykły/Gruby 1-4]
[Gruby 5]
[Gruby 6]
Załadowany papier
Canon Océ Top Colour (100 g/m2)
Canon Océ Top Colour (250 g/m2)
Canon Océ Top Colour (300 g/m2)
2
Naciśnij  → [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Automatyczna regulacja gradacji].
3
Naciśnij [Poziom dopasowania] → [Grup. po rodz. papieru] → [OK].
4
Naciśnij przycisk odpowiadający grubości załadowanego papieru.
5
Naciśnij [Wybierz papier do dopasowania] i wybierz załadowany papier do kalibracji lub [Standardowy] (w przypadku zalecanego papieru).
6
Wykonaj automatyczną kalibrację gradacji (pełną kalibrację).
7
Ponadto wykonaj pełną kalibrację innych rodzajów załadowanego papieru.
8
W razie potrzeby przeprowadź kalibrację na serwerze imagePRESS Server.