> Innan du börjar skriva ut > Vilken är den bästa tidpunkten för kalibrering?
9AK6-004

Vilken är den bästa tidpunkten för kalibrering?

Vi rekommenderar att du kalibrerar färgerna regelbundet för att kunna skriva ut med jämna färger.
Följande tabell visar kombinationerna av tidpunkter för kalibrering och kalibreringstyperna.
OBS!
Se tillgängliga kalibreringstyper i skrivarens manualer.
Varje dag
Automatisk toningsjustering
Kalibrering av imagePRESS Server
När du ändrar typen av papper du skriver ut på
Automatisk toningsjustering
Kalibrering av imagePRESS Server
Om du upptäcker oregelbundenheter i färgen, efter behov
Skuggkorrigering
Kalibrering av imagePRESS Server
Kalibreringens ordningsföljd