Paginanummers op dezelfde positie afdrukken op de voor- en achterzijde van elke pagina

Bij boekje afdrukken en dubbelzijdig afdrukken kunt u paginanummers afdrukken zodat ze op dezelfde positie staan op zowel de voor- als de achterzijde van elke pagina. Als u bijvoorbeeld de zijde tegenover de rugmarge opgeeft, wordt het paginanummer geplaatst als in een paperback.
Als u voor de afdrukpositie van het paginanummer onderaan rechts opgeeft, zal het afdrukresultaat als u deze functie inschakelt, het volgende zijn.
Bij boekje afdrukken
Bij dubbelzijdig afdrukken
Hier wordt de procedure toegelicht voor het gebruik van deze functie met boekje afdrukken.
1.
Open het tabblad [Indeling].
2.
Schakel [Boekje] in.
OPMERKING
Wanneer deze functie wordt gebruikt met dubbelzijdig afdrukken, stelt u [Dubbelzijdig afdrukken] in op het blad [Algemeen].
3.
Klik op [Koptekst/voettekst].
4.
Stel het volgende in [Afdrukgegevens] > [Uitvoervellen] in het scherm [Instellingen koptekst/voettekst].
(1) Selecteer de afdrukpositie voor paginanummers in [Paginanummer].
(2) Schakel [Afdrukken zodat de positie overlapt op de voor- en achterzijde van het papier] in.
5.
Klik op [OK].

Verwante onderwerpen