Tabblad [Algemeen]

U kunt basisfuncties voor afdrukken instellen.
[Paginaformaat]
Geeft het paginaformaat aan ingesteld in de app of het paginaformaat ingesteld door te klikken op [Details].
[+][-]
[Uitvoerformaat]
Geeft het huidige paginaformaat waarop u wilt afdrukken. Als u een ander formaat dan [Paginaformaat] selecteert, worden de afdrukgegevens vergroot of verkleind zodat ze tijdens het afdrukken goed op het paginaformaat passen.
[+][-]
[Papiersoort]
Specificeert het papier waarop moet worden afgedrukt op basis van de papiersoort.
[Dubbelzijdig afdrukken]
Drukt op beide zijden van het papier af. Voor printers die dubbelzijdig afdrukken ondersteunen, is de standaardinstelling [Dubbelzijdig afdrukken].
[Inbindlocatie]
Geeft de bindpositie.
[+][-]
[Pagina-indeling]
Drukt af met meerdere pagina's die op één vel zijn gerangschikt.
[Nieten]/[Eco (zonder nieten)]
Hiermee niet u de pagina's wanneer afgedrukte gegevens worden uitgevoerd. Schakel een van deze keuzes in en kies de nietpositie. [Eco (zonder nieten)] klemt het papier samen zonder nietjes te gebruiken.
De beschikbare nietposities variëren afhankelijk van het uitvoerpapierformaat, de invoerrichting van het papier en de papierbronmethode.
[Uitvoermodus]
Stelt de methode voor de uitvoer van afdrukgegevens in. U kunt de gegevens op het apparaat opslaan, een afdruktaak in de wachtrij voor andere taken plaatsen en afdrukken enz.
[+][-]

Verwante onderwerpen