Poster afdrukken

U kunt de afdrukgegevens van één pagina vergroten en deze over meerdere vellen papier afdrukken. Wanneer de uitgevoerde vellen worden samengevoegd, vormen zij een groter afdrukformaat zoals een poster.
Dit onderwerp introduceert eveneens de afdrukinstelling Poster en uitvoervoorbeelden.

Posters afdrukken uitvoeren

1.
Open het tabblad [Indeling].
2.
Schakel [Poster] in → geef het aantal onderdelen op.
Als u gegevens zoals het af te drukken paginabereik, afdrukken met randen, of zo wilt instellen, klikt u op [Details] en voert u onderstaande stappen uit.
3.
Stel in het scherm [Posterinstellingen] alle noodzakelijke items in.
Als u [Aangepast] hebt ingesteld voor het aantal onderverdelingen, geef dan ook het aantal verticale en horizontale onderverdelingen aan.
4.
Klik op [OK].

Afdrukinstelling Poster en uitvoervoorbeelden

Hier ziet u een aantal instellingsvoorbeelden en andere resultaten betreffende het afdrukken van posters. Deze instellingsvoorbeelden worden indien gewenst samen met de status weergegeven in het scherm [Posterinstellingen].
Instellingsvoorbeeld 1.
Tabblad [Voorbeeld] > [Afdrukstand]: [Staand]
Tabblad [Indeling] > [Poster]: [1 x 2]
Uitvoerresultaat
Instellingsvoorbeeld 2.
Tabblad [Voorbeeld] > [Afdrukstand]: [Staand]
Tabblad [Indeling] > [Poster]: [Aangepast]
Gedetailleerde instellingen op het scherm [Posterinstellingen]
Uitvoerresultaat
Als het scherm [Posterinstellingen] > [Vellen 90 graden rechtsom] > [Aan] of [Auto] is ingesteld
Als u [Auto] selecteert, zijn de pagina's georiënteerd in de richting waarin de afgedrukte gegevens worden afgedrukt breder. In dit voorbeeld is de oriëntatie dezelfde dan wanneer [Aan] is geselecteerd.
Als het scherm [Posterinstellingen] > [Vellen 90 graden rechtsom] > [Uit] is geselecteerd
Instellingsvoorbeeld 3.
Tabblad [Indeling] > [Poster]: [2 x 2]
Gedetailleerde instellingen op het scherm [Posterinstellingen]
Uitvoerresultaat
Instellingsvoorbeeld 4.
Tabblad [Indeling] > [Poster]: [2 x 2]
Gedetailleerde instellingen op het scherm [Posterinstellingen]
Uitvoerresultaat
Legenda
Onderbroken lijn: rand
: markering plakken
: markering snijden
: Margebreedte

Verwante onderwerpen