Ağ Ayarları

 
Ağ ile ilgili tüm ayarlar, kısa açıklamalarla birlikte listelenir. Varsayılan ayarlar kama ile işaretlenmiştir ().
Yıldız işareti (*)
"*1" ile işaretlenmiş ayarlar içe veya dışa aktarılamaz.
"*2" ile işaretli ayarlar yalnızca MF416dw / MF411dw için kullanılabilir.

Kablolu/Kablosuz LAN Seç

Makineyi Kablosuz LAN'dan Kablolu LAN'a geçirirken ayarı belirtmeniz gerekir. Bunun tersine makineyi Kablolu LAN'dan Kablosuz LAN'a geçirirken bu ayarı belirtmeniz gerekmez (Şunu kullanarak geçiş yapabilirsiniz <Kablosuz LAN Ayarları>). Kablolu LAN'ı veya Kablosuz LAN'ı seçme
Kablolu LAN
Kablosuz LAN

Kablosuz LAN Ayarları

Makineyi kablosuz LAN'a bağlamak için ayarları belirtin. Ayrıca geçerli ayarları görüntüleyebilir veya güç tüketiminden tasarruf etme ayarını da belirtebilirsiniz.
WPS Düğme Modu
WPS kablosuz yönlendiricisindeki düğmeyi kullanarak otomatik şekilde kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. WPS Tuş Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama
WPS PIN Kodu Modu
WPS kablosuz yönlendiricisine ilişkin bir PIN kodu girerek kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. WPS PIN Kodu Modunu Kullanarak Bağlantı Ayarlama
SSID Ayarları
İşletim panelinden manuel giriş yaparak SSID veya ağ anahtarı gibi bilgileri belirtip bir kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin.
Erişim Noktası Seç
Makineye erişebilen Kablosuz LAN yönlendiricileri otomatik olarak konumlandırılmıştır yani bunları listeden seçebilirsiniz. Manuel olarak WEP anahtarı veya PSK gibi bir ağ anahtarı girmeniz gerekir. Bir Kablosuz Yönlendirici Seçerek Bağlantı Ayarlama
Manüel Olarak Gir
Manuel olarak bir SSID girerek kablosuz bağlantı yapılandırmak için seçin. Bu yöntemi kullanarak, kimlik doğrulama ve şifreleme ayarlarını ayrıntılı şekilde belirtebilirsiniz. Ayrıntılı Ayarları Belirterek Bağlantı Ayarlama
Güvenlik Ayarları
Hiçbiri
WEP
Open System
WEP Anahtarı: 1/2/3/4
WEP Anahtarını Düzenle
Paylaşılan Anahtar
WEP Anahtarı: 1/2/3/4
WEP Anahtarını Düzenle
WPA/WPA2-PSK
Otomatik
AES-CCMP
Güç Tasarrufu Modu
Makinenin kablosuz yönlendiriciden yayılan sinyallere göre Güç Tasarrufu Moduna girip girmeyeceğini seçin.
Kapalı
Açık
Bağlantı Bilgileri
Geçerli kablosuz LAN ayarlarını görüntülemek için seçin. Ağ Ayarlarını Görüntüleme
MAC Adresi
Kablosuz LAN Durumu
En Son Hata Bilgisi
Kanal
SSID Ayarları
Güvenlik Ayarları
Güç Tasarrufu Modu

Doğrudan Bağlantıyı Etkinleştir  *1

Doğrudan bağlanıp bağlanmayacağınızı seçin. Bu işlevi etkinleştirerek bir erişim noktası ya da kablosuz LAN yönlendiricisi olmayan bir ortamda bile makinenizle doğrudan bağlanabilirsiniz.
Kapalı
Açık
<Doğrudan Bağlantıyı Etkinleştir> için <Açık> ayarını kullanırsanız kablolu LAN ya da Doğrudan Bağlantı dışında kablosuz LAN kullanımını önlersiniz.

TCP/IP Ayarları

IP adresi ayarları gibi, makineyi TCP/IP ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
IPv4 Ayarları
Makineyi IPv4 ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
IP Adresi Ayarları
TCP/IP ağında bilgisayarlar ve yazıcılar gibi aygıtları tanımlamak için kullanılan IP adresini yapılandırın. IPv4 Adresini Ayarlama
Otomatik Al
Protokol Seç
Kapalı
DHCP
Otomatik IP
Kapalı
Açık
 
Manüel Olarak Al
IP Adresi: 0.0.0.0
Alt Ağ Maskesi: 0.0.0.0
Ağ Geçidi Adresi: 0.0.0.0
 
Ayarları Kontrol Et
Otomatik Al
IP Adresi
Alt Ağ Maskesi
Ağ Geçidi Adresi
PING Komutu
Makinenin bir ağ üzerindeki bilgisayara bağlı olup olmadığını denetlemek için seçin. Ağ Bağlantısını Test Etme
DNS Ayarları
IP adresi çözünürlükleri için bir ana bilgisayar adı sağlayan Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını belirtin. DNS'yi Yapılandırma
DNS Sunucusu Ayarları
Birincil DNS Sunucusu: 0.0.0.0
İkincil DNS Sunucusu: 0.0.0.0
 
DNS Ana Bilg Adı/Etki Alanı Adı Ayarları
Ana Bilgisayar Adı
Alan Adı
 
DNS Dinamik Güncelleme Ayarları
Kapalı
Açık
DNS Dinamik Güncelleme Aralığı
0 - 24 - 48 (sa.)
mDNS Ayarları
DNS sunucuları olmadan DNS işlevlerini kullanmaya ilişkin ayarları belirtin. DNS'yi Yapılandırma
Kapalı
 
Açık
mDNS Adı
DHCP Seçenek Ayarları
DHCP etkinleştirilmişse, DNS sunucu adresini ya da etki alanını almak istiyorsanız DHCP isteğe bağlı işlevlerinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için bu ayarları kullanın. DNS'yi Yapılandırma
Ana Bilgisayar Adı Al
Kapalı
Açık
 
DNS Dinamik Güncelleme
Kapalı
Açık
 
DNS Sunucu Adresi Al
Kapalı
Açık
 
Alan Adı Al
Kapalı
Açık
 
WINS Sunucu Adresi Al
Kapalı
Açık
 
SMTP Sunucu Adresi Al
Kapalı
Açık
 
POP Sunucusu Adresi Al
Kapalı
Açık
IPv6 Ayarları
Makineyi IPv6 ağında kullanmaya ilişkin ayarları belirtin.
IPv6 Kullan
Makinede IPv6'yı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Geçerli ayarları da görüntüleyebilirsiniz. IPv6 Adreslerini Ayarlama
Kapalı
 
Açık
 
Ayarları Kontrol Et
Bağlantı-Yerel Adresi
Önek Uzunluğu
Durum Bilgisiz. Olmayann Adres Ayarlrı
Durum bilgisi olmayan adresleri etkinleştirin veya devre dışı bırakın. IPv6 Adreslerini Ayarlama
Kapalı
 
Açık
 
Ayarları Kontrol Et
Durum Bilgisi Olmayan Adres
Önek Uzunluğu
DHCPv6 Kullan
DHCPv6 aracılığıyla alınan durum bilgisi olan adresi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. IPv6 Adreslerini Ayarlama
Kapalı
 
Açık
 
Ayarları Kontrol Et
Durum Bilgili Adres
Önek Uzunluğu
DNS Ayarları
IP adresi çözünürlükleri için bir ana bilgisayar adı sağlayan Etki Alanı Adı Sistemi (DNS) ayarlarını belirtin. DNS'yi Yapılandırma
DNS Ana Bilg Adı/Etki Alanı Adı Ayarları
IPv4 AnaBlg/AlnAd Klln
Kapalı
Ana Bilgisayar Adı
Alan Adı
Açık
 
DNS Dinamik Güncelleme Ayarları
Kapalı
Açık
Manüel Adresi Kaydet
Kapalı
Açık
Durum Bilg. Olan Adresi Kydet
Kapalı
Açık
Durum Bil. Olmyn Adrsi Kydet
Kapalı
Açık
DNS Dinamik Güncelleme Aralığı
0 - 24 - 48 (sa.)
mDNS Ayarları
DNS sunucuları olmadan DNS işlevlerini kullanmaya ilişkin ayarları belirtin. DNS'yi Yapılandırma
Kapalı
 
Açık
Aynı mDNS Adnı IPv4 Olrk Kulln
Kapalı
mDNS Adı
Açık
DHCP Seçenek Ayarları
DHCP etkinleştirilmişse, DNS sunucu adresini ya da etki alanını almak istiyorsanız DHCP isteğe bağlı işlevlerinin kullanılıp kullanılmayacağını seçmek için bu ayarları kullanın. DNS'yi Yapılandırma
DNS Sunucu Adresi Al
Kapalı
Açık
 
Alan Adı Al
Kapalı
Açık
WINS Ayarları
Karma bir NetBIOS ve TCP/IP ağ ortamında IP adresi çözünürlüklerine ilişkin NetBIOS adı sağlayan Windows Internet Ad Hizmeti (WINS) ayarlarını belirtin. WINS'i Yapılandırma
WINS Çözünürlük
Kapalı
Açık
WINS Sunucu Adresi: 0.0.0.0
LPD Ayarları
Her türlü donanım platformunda ya da işletim sisteminde kullanılabilen bir yazdırma protokolü olan LPD'yi etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Yazdırma verilerinin alımı kesilmişse, bitiminin ardından yazdırmanın iptal edileceği alım zaman aşımı süresini de ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Protokollerini ve WSD İşlevlerini Yapılandırma
LPD Baskı Ayarları
Kapalı
Açık
 
Alım Zamanaşımı
1 - 5 - 60 (dak.)
RAW Ayarları
Windows'a özel bir yazdırma protokolü olan RAW'ı etkinleştirin ya da devre dışı bırakın. Yazdırma verilerinin alımı kesilmişse, bitiminin ardından yazdırmanın iptal edileceği alım zaman aşımı süresini de ayarlayabilirsiniz. Yazdırma Protokollerini ve WSD İşlevlerini Yapılandırma
RAW Baskı Ayarları
Kapalı
Açık
 
Alım Zamanaşımı
1 - 5 - 60 (dak.)
WSD Ayarları
Windows Vista/7/8/Server 2008/Server 2012'de bulunan WSD protokolünü kullanarak yazıcı veya tarayıcı için otomatik göz atma ve bilgi alama özelliklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Yazdırma Protokollerini ve WSD İşlevlerini Yapılandırma
WSD Baskı Ayarları
WSD Baskı Kullan
Kapalı
Açık
WSD Gözatma Kullan
Kapalı
Açık
 
WSD Tarama Ayarları
WSD Tarama Kullan
Kapalı
Açık
Bilgisayar Taraması Kullan
Kapalı
Açık
 
Çoklu Yayın Keşfi Kullan
Kapalı
Açık
FTP PASV Modu Kullan
FTP için PASV modunun kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. FTP'ye bir güvenlik duvarından bağlanıyorsanız PASV modunu seçmelisiniz. FTP PASV modunu yapılandırma
Kapalı
Açık
HTTP Kullan
Uzak Kullanıcı Arabirimi, WSD baskı veya Google Cloud Print ile baskı kullanıldığında olduğu gibi, bir bilgisayarla iletişim için gerekli olan HTTP'yi etkinleştirin veya devre dışı bırakın. HTTP İletişimini Devre Dışı Bırakma
Kapalı
Açık
Port Numarası Ayarları
Ağ ortamına göre protokollerin bağlantı noktası numaralarını değiştirin. Bağlantı Noktası Numaralarını Değiştirme
LPD
1 - 515 - 65535
 
RAW
1 - 9100 - 65535
 
WSD Çoklu Yayın Keşfi
1 - 3702 - 65535
 
HTTP
1 - 80 - 65535
  
Çoklu Yayın Keşfi
1 - 427 - 65535
 
POP3
1 - 110 - 65535
 
SMTP
1 - 25 - 65535
 
FTP
1 - 21 - 65535
 
SNMP
1 - 161 - 65535
MTU Boyutu
Makinenin gönderdiği veya aldığı maksimum paket boyutunu seçin. Maksimum İletim Birimini Değiştirme
1300
1400
1500

SNMP Ayarları

SNMP uyumlu yazılım çalıştıran bir bilgisayardan makineyi izleme ve denetleme ayarlarını belirtin. SNMP ile Makineyi İzleme ve Denetleme
SNMPv1 Ayarları
SNMPv1'i etkinleştirin veya devre dışı bırakın. SNMPv1'i etkinleştirirken bir topluluk adı belirtin ve Yönetim Bilgi Tabanı (MIB) nesnelerine ilişkin ayrıcalıklara erişin.
Kapalı
Açık
SNMPv3 Ayarları
SNMPv3'ü etkinleştirin veya devre dışı bırakın. SNMPv3 etkinleştirildiğinde uygulanan ayrıntılı ayarları belirtmek için Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanın.
Kapalı
Açık
Ana Bilgisayardan Yazıcı Yönetim Bilgilerini Al
SNMP uyumlu yazılım çalıştıran ağa bağlı bir bilgisayardan yazıcı yönetimi bilgilerini izlemeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Kapalı
Açık

Özel Port Ayarları

Atanmış bağlantı noktasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Yazdırma, fakslama veya tarama işlemlerinde MF Scan Utility kullanıldığında ve ağ üzerinden makine ayarlarına göz atılırken veya makine ayarları belirtilirken atanmış bağlantı noktası kullanılır.
Kapalı
Açık

Başlangıçtaki Bağlantı İçin Bekleme Süresi

Bir ağa bağlanma için bekleme süresi belirtin. Ağ ortamına bağlı olarak ayarı seçin. Bir Ağa Bağlanma için Bekleme Süresi Ayarlama
0 300'e kadar (san.)

Ethernet Sürücüsü Ayarları

Ethernet türünü (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ve Ethernet iletişim modunu (yarı-dupleks/tam-dupleks) seçin. Kablolu LAN MAC adresini de görüntüleyebilirsiniz.
MAC Adresi
Makinenin, her iletişim aygıtına özgü bir sayı olan MAC adresini denetleyin. Kablolu LAN için MAC Adresini Görüntüleme
Otomatik Algılama
İletişim modunun ve Ethernet türünün otomatik olarak mı algılanacağını yoksa manuel olarak mı seçileceğini belirleyin. Ethernet Ayarlarını Yapılandırma
Kapalı
İletişim Modu
Yarım Dubleks
Tam Dubleks
Ethernet Türü
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
 
Açık

IEEE 802.1X Ayarları *1

IEEE 802.1X kimlik doğrulamasını etkinleştirin veya devre dışı bırakın. IEEE 802.1X Kimlik Doğrulamasını Yapılandırma
Kapalı
Açık

Cihaz Ayarları Yönetimi Açık/Kapalı

Ayarlar ve Adres Defteri hedefleri gibi makine verilerini yönetmek için, iW Management Console eklentilerinin kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin. iW Management Consolehakkında daha ayrıntılı bilgiler için size en yakın Canon bayisine başvurun.
Kapalı
Açık

Denetleme Hizmeti *1*2

Uzak bir izleme sunucusuyla iletişimi sağlar. Bu öğenin yürütülmesi, makineye bağlı uzak izleme sunucusuna belirli aralıklarla makine hakkındaki bilgilerin gönderilmesini sağlar.

Ağ Ayarlarını Sıfırla

Ağ Ayarlarını fabrika varsayılanlarına getirmek için seçin. Menüyü Sıfırla
0YU5-0AA