Gỡ cài đặt MF Scan Utility

Phần này giải thích quy trình gỡ cài đặt riêng đối với MF Scan Utility nếu MF Scan Utility không cần thiết.

Điều kiện tiên quyết

Cài đặt MF Scan Utility
Khi khởi động máy tính, đăng nhập với tư cách là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1)

Quy trình

1.
Bắt đầu bộ gỡ cài đặt trình điều khiển.
Trong Windows 10
(1) Hiển thị [Thiết đặt] > [Ứng dụng] > [Ứng dụng & tính năng].
(2) Chọn MF Scan Utility bạn muốn gỡ → nhấn [Dỡ cài đặt].
Trong các hệ điều hành khác với những hệ trên
(1) Hiển thị [Panel Điều khiển] > [Chương trình] > [Dỡ cài đặt chương trình].
(2) Chọn MF Scan Utility bạn muốn gỡ → nhấn [Dỡ cài đặt/Thay đổi].
2.
Nếu hiển thị thông báo xác nhận xóa, nhấp vào [Có].
3.
Nhấp vào [OK].