Memasang dengan Menentukan Fail inf

Anda boleh memasang pemacu dengan menentukan fail inf dengan fungsi tambahkan pencetak untuk Windows. Penerangan berikut akan diberikan untuk pemasangan dengan port TCP/IP standard.

Prasyarat

Semasa memulakan komputer, log masuk sebagai ahli Administrators.
Sahkan alamat IP peranti.
Sediakan fail inf.
Dapatkan pemacu dari tapak web Canon (http://www.canon.com/) atau DVD-ROM yang dibekalkan dan sediakan fail inf.
Fail inf disimpan dalam folder [Driver] dalam folder pemacu yang telah diperoleh.
Skrin [Desktop] dipaparkan (apabila menggunakan Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Prosedur

1.
Mulakan pendeta Windows tambah pencetak.
Jika memulakan dari [Seting] (Windows 10/Server 2016 sahaja)
(1) Klik [Peranti] → klik [Tambah pencetak dan pengimbas] dari [Pencetak dan pengimbas].
(2) Klik [Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan].
Jika memulakan dari Panel Kawalan
(1) Paparkan [Peranti dan Pencetak] → klik [Tambah pencetak].
(2) Apabila skrin untuk memilih peranti dipaparkan, klik [Pencetak yang saya mahu tidak disenaraikan].
2.
Pilih tambahan pencetak setempat dan teruskan ke skrin berikutnya.
3.
Pilih [Cipta port baru] → pilih [Standard TCP/IP Port] daripada [Jenis port] → klik [Seterusnya].
4.
Dalam skrin [Tambah pencetak], klik [Erabili diskoa].
5.
Klik [Semak Lalu] → pilih fail inf yang disediakan.
6.
Pilih peranti untuk digunakan daripada [Pencetak] → klik [Berikut].
7.
Pasang pemacu menurut arahan pada skrin → klik [Selesai].
Peranti yang dipasang dipaparkan dalam [Peranti dan Pencetak] dalam Panel Kawalan Windows.