Pemasangan Tanpa Menggunakan Pemasang

Ini menerangkan prosedur untuk memasang pemacu tanpa menggunakan pemasang biasa.