Bonjour ile Bağlı Yazıcıyı Kaydetme

macOS'te Bonjour ile bağlı yazıcıyı kaydedebilirsiniz.
NOT
Bazı yazıcı modelleri Bonjour bağlantılarıyla uyumlu değildir.

Önkoşullar

Sistem Gereklilikleri
Sürücüyü Yükleme

Prosedürler

1.
macOS'te [Sistem Ayarları]'nı açın → kenar çubuğunda [Yazıcılar ve Tarayıcılar]'a tıklayın.
2.
[Yazıcı, Tarayıcı veya Faks Ekle]'ye tıklayın.
3.
Araç çubuğunda [Saptanmış]'ı seçin → listeden bir yazıcı seçin.
[Tür] altında "Bonjour" olarak görüntülenen bir yazıcı seçin.
Karşılık gelen sürücü, görüntülenen [Kullan] sorgu kutusunda zaten kayıtlıysa 7. adıma geçin.
4.
[Kullan] alanında [Yazılımı Seç] öğesini seçin.
5.
Yazıcının model adındaki numarayı arama alanına girin → arama sonuçlarındaki ilgili sürücüyü seçin → [Tamam]'a tıklayın.
Örneğin, model adı "MF735C" ise "735" girin ve arama sonuçlarında "Canon MF734C/735C PS" öğesini seçin.
NOT
Adı "Canon" ile başlayan bir sürücü seçin.
Arama sonuçlarında model adına karşılık gelen bir sürücü görüntülenmezse aşağıdakileri deneyin:
Son basamağı kaldırmayı deneyin. Örneğin, model adı "MF511" ise "51" girin ve arama sonuçlarında, son basamağı hariç (örneğin "Canon MF510 Series PS") model adıyla eşleşen sürücüyü seçin.
İlgili sürücü yukarıdaki yöntemle görüntülenmezse son iki basamağı kaldırmayı deneyin. Örneğin, model adı "MF6140" ise, "61" girin ve son iki basamağı hariç (örneğin "Canon MF6100 Series PS") model adıyla eşleşen sürücüyü seçin.
6.
Yazıcı için [Ad] bilgisini gerekirse değiştirin → [Ekle] düğmesini tıklatın.
7.
Kayıtlı yazıcının [Yazıcılar] listesinde görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.
Gerekli aygıt seçeneklerini ayarlayın.

İlgili Başlıklar