Uygulamadan Faks Gönderme

Bu kısımda, bir uygulamadan faks göndermenin temel prosedürü açıklanmaktadır.
1.
Uygulamanın [Dosya] menüsünden [Yazdır] öğesini seçin.
2.
[Yazdır] sorgu kutusundaki [Yazıcı] açılır menüsünden, kullanılacak aygıtı seçin.
3.
Faks gönderme seçeneklerini yapılandırın.
Ön ayar olarak kaydedilmiş ayarları kullanmak için
[Ön Ayarlar] açılır menüsünden ön ayarın adını seçin.
Aygıtın faks işlevini yapılandırmak için
[Yazıcı Seçenekleri]'ne tıklayın → gereken öğeleri yapılandırın.
4.
Bir hedef belirtin.
Yeni bir adres eklemek için
(1) [Genel Ayarlar]'a tıklayın.
(2) [Hedef Ekle]'ye tıklayın.
(3) Görüntülenen sorgu kutusunda [Faks Numarası]'na faks numarasını girin → [Ekle]'ye veya [Hedef Ekle]'ye tıklayın.
Yalnızca [Faks Numarası] zorunludur. Diğer öğeleri gereksinimlerinize göre ayarlayın.
(4) [Tamam]'a tıklayın.
Adres defterinden bir adres seçmek için
(1) [Genel Ayarlar]'a tıklayın.
(2) [Adres Defteri]'ne tıklayın.
(3) Görüntülenen sorgu kutusunda hedefi seçin → [Ekle]'ye veya [Gruplar Ekle]'ye tıklayın.
Hedef olarak bir grup eklerken, en yüksek öncelik verilmiş numaralar macOS "Kişiler"de [Düzen] > [Dağıtım Listesini Düzenle]'de görüntülenir.
(4) [Tamam]'a tıklayın.
NOT
Bir faksın gönderilebileceği maksimum hedef sayısı, aşağıda gösterildiği gibi, [Kapak Sayfası] bölümünün [Kapak Sayfası Ekleme] ayarına göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki hedef sayısı aşıldığı zaman, iş, birden fazla gönderme işine bölünür. Bu nedenle, iş, faks gönderme geçmişi vb. yerlerde birden fazla iş olarak görünebilir.
[Kapak Sayfası Ekleme] ayarı [Yok] iken: 256 hedef
[Kapak Sayfası Ekleme] ayarı [Her Hedefe Farklı Sayfa] iken: 32 hedef
[Kapak Sayfası Ekleme] ayarı [Tüm Hedeflere Aynı Sayfa] iken: 256 hedef
5.
[Yazdır] sorgu kutusunda [Yazdır]'a tıklayın.

İlgili Başlıklar