[Özel Nitelikler] Bölümü

Gönderenin ayarları ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi yönetim yöntemlerini ayarlayabilirsiniz.
[Çözünürlük]
Çözünürlüğü seçer.
[Dış Arama Öneki]/[G3/G4/IP Faks Numarasına Dış Arama Öneki Ekle]
Dış hat numarası gerektiği zaman bu ayarı kullanın. [Ayarlar]'da, iletişim moduna göre bir dış hat numarası girin.
URI belirten hedefler için dış hat numarası belirlenemez.
[Hattı Seç]
Kullanılacak hattı seçer. Hattın adını [Hat Adını Özelleştir]'de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
[Gönderici]
Belirtilen gönderici adı, faks üst bilgisinde görüntülenir. [Ayarlar]'da bu adı istediğiniz bir adla değiştirin.
[Departman Kimliği Yönetimini Kullan]
Kayıtlı her departman kimliği için faks gönderim durumunu yönetir. Ayarları belirlemek için [Ayarlar]'ı tıklatın.
[Kullanıcı Yönetimi]
Ayarlanacak bir yönetim işlevi seçer. [Departman Kimliği Yönetimi] veya [Kullanıcı Kimlik Doğrulaması] seçeneğini belirtin.
[[Hedef Listesi]'ne Hedef Eklemeden Önce Faks Numarasını Yeniden Girin]/[[Hedef Listesi]'ne Hedef Eklemeden Önce Faks Numarası/URI'yı Yeniden Girin]
[Genel Ayarlar] bölümüne yeni bir hedef eklenirken [Hedefi Onayla] sorgu kutusunu görüntüler. Faks numarasının veya URI'nın yeniden girilmesi, hatalı girişi önler.
[İş Yapıldı Uyarısı]
[Ayarlar]'ı seçin ve faks gönderim sonucunu belirtilen e-posta adresine göndermek için ayrıntılı ayarları belirtin.
[İş Yapıldı Uyarısı Ayarları] İletişim Kutusu
[+][-]

İlgili Başlıklar