Generarea parolelor pereche (perechi de chei)

O pereche de chei poate fi generată cu aparatul când este necesară pentru comunicarea criptată prin Transport Layer Security (TLS). Puteţi să utilizaţi TLS când accesaţi aparatul de la un dispozitiv Apple pentru a utiliza AirPrint. Pot fi înregistrate până la cinci parole pereche în aparat. Generarea cheii de comunicaţie în reţea, Generarea cheii şi solicitarea semnăturii certificatului (CSR)

Generarea cheii de comunicaţie în reţea

1
Afişaţi ecranul pentru AirPrint. Afişarea ecranului pentru AirPrint
2
Faceţi clic pe [Key and Certificate Settings] (Setări cheie şi certificat).

Dacă ecranul pentru AirPrint nu se afişează
Conectaţi-vă la IU la distanţă în modul Administrator sistem (Pornirea caracteristicii IU la distanţă)  [Settings/Registration] (Setări/Înregistrare)  [Security Settings] (Setări de securitate)  [Key and Certificate Settings] (Setări cheie şi certificat).
3
Faceţi clic pe [Generate Key...] (Generare cheie).

Ştergerea unei perechi de chei înregistrate
Faceţi clic pe [Delete] din partea dreaptă a perechii de chei pe care doriţi să o ştergeţi  clic pe [OK].
Pentru o pereche de chei utilizate curent se afişează „TLS” şi perechea de chei nu se poate şterge. În acest caz, dezactivaţi funcţia sau înlocuiţi parola pereche înainte de a o şterge.
4
Selectaţi [Network Communication] (Comunicare în reţea) şi faceţi clic pe [OK].
5
Specificaţi setările pentru cheie şi certificat.
 [Key Settings]
[Key Name]
Introduceţi până la 24 de caractere alfanumerice pentru numele parolei pereche. Setaţi un nume care va fi uşor de găsit mai târziu în listă.
[Signature Algorithm]
Selectaţi algoritmul semnăturii din listă.
[Key Algorithm]
RSA este folosit pentru a genera o parolă pereche. Selectaţi lungimea parolei din listă. Cu cât este mai mare lungimea parolei, cu atât va fi comunicarea mai înceată. Totuşi, securitatea este mai puternică.

[512-bit] (512 biţi) nu se poate selecta pentru lungimea cheii, dacă s-a selectat [SHA384] sau [SHA512] pentru [Signature Algorithm] (Algoritm semnătură).
 [Certificate Settings]
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)] (Data începere valabilitate (ZZ/LL/AAAA))
Introduceţi data de la care certificatul este valid între 01/01/2000 şi 12/31/2099.
[Validity End Date (YYYY/MM/DD)] (Data sfârşit valabilitate (ZZ/LL/AAAA))
Introduceţi data până la care certificatul este valid între 01/01/2000 şi 12/31/2099. Nu puteţi seta o dată mai recentă decât [Validity Start Date (YYYY/MM/DD)].
[Country/Region]
Faceţi clic pe butonul radio [Select Country/Region] şi selectaţi ţara/regiunea din listă. Puteţi şi să faceţi clic pe butonul radio [Enter Internet Country Code] şi să introduceţi un cod de ţară, precum "US" pentru Statele Unite.
[State]/[City]
Introduceţi până la 24 de caractere alfanumerice pentru locaţie.
[Organization]/[Organization Unit]
Introduceţi până la 24 de caractere alfanumerice pentru numele organizaţiei.
[Common Name]
Introduceţi până la 48 de caractere alfanumerice pentru numele comun al certificatului. "Numele comun" este prescurtat "CN."
6
Faceţi clic pe [OK].
Generarea cheilor pentru comunicarea în reţea poate dura aproximativ 10 - 15 minute.
După generarea unei perechi de chei, aceasta este înregistrată automat în aparat.

Generarea cheii şi solicitarea semnăturii certificatului (CSR)

1
Afişaţi ecranul pentru AirPrint. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
Faceţi clic pe [Key and Certificate Settings] (Setări cheie şi certificat).

Dacă ecranul pentru AirPrint nu se afişează
Conectaţi-vă la IU la distanţă în modul Administrator sistem (Pornirea caracteristicii IU la distanţă [Settings/Registration] (Setări/Înregistrare)  [Security Settings] (Setări de securitate)  [Key and Certificate Settings] (Setări cheie şi certificat).
3
Faceţi clic pe [Generate Key...] (Generare cheie).

Ştergerea unei perechi de chei înregistrate
Faceţi clic pe [Delete] din partea dreaptă a perechii de chei pe care doriţi să o ştergeţi  clic pe [OK].
Pentru o pereche de chei utilizate curent se afişează „TLS” şi perechea de chei nu se poate şterge. În acest caz, dezactivaţi funcţia sau înlocuiţi parola pereche înainte de a o şterge.
4
Selectaţi [Generate Key and Certificate Signing Request (CSR)] (Generare cheie şi solicitare semnătură certificat (CSR)) şi faceţi clic pe [OK].
5
Specificaţi setările pentru cheie şi certificat.
 [Key Settings]
[Key Name]
Introduceţi până la 24 de caractere alfanumerice pentru numele parolei pereche. Setaţi un nume care va fi uşor de găsit mai târziu în listă.
[Signature Algorithm]
Selectaţi algoritmul semnăturii din listă.
[Key Algorithm]
RSA este folosit pentru a genera o parolă pereche. Selectaţi lungimea parolei din listă. Cu cât este mai mare lungimea parolei, cu atât va fi comunicarea mai înceată. Totuşi, securitatea este mai puternică.
NOTĂ:
[512-bit] (512 biţi) nu se poate selecta pentru lungimea cheii, dacă s-a selectat [SHA384] sau [SHA512] pentru [Signature Algorithm] (Algoritm semnătură).
 [Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Faceţi clic pe butonul radio [Select Country/Region] şi selectaţi ţara/regiunea din listă. Puteţi şi să faceţi clic pe butonul radio [Enter Internet Country Code] şi să introduceţi un cod de ţară, precum "US" pentru Statele Unite.
[State]/[City]
Introduceţi până la 24 de caractere alfanumerice pentru locaţie.
[Organization]/[Organization Unit]
Introduceţi până la 24 de caractere alfanumerice pentru numele organizaţiei.
[Common Name]
Introduceţi până la 48 de caractere alfanumerice pentru numele comun al certificatului. "Numele comun" este prescurtat "CN."
6
Faceţi clic pe [OK].
Generarea cheii şi solicitarea semnăturii certificatului (CSR) poate dura aproximativ 10 - 15 minute.
7
Faceţi clic pe [Store in File] (Stocare în fişier).

Dacă apare o fereastră de confirmare, faceţi clic pe [Save] (Salvare) pentru a salva fişierul.
8
Faceţi clic pe [Register Certificate...] (Înregistrare certificat).
9
Faceţi clic pe [Choose File] (Alegere fişier), specificaţi fişierul pentru solicitarea semnăturii certificatului şi faceţi clic pe [Register] (Înregistrare).
14FY-050