Enquadernació perfecta

Aquest mode permet imprimir originals d'una o doble cara de manera que les impressions s'enganxen per formar un quadern.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció.""
Les mides de paper recomanades per a la portada i el document principal quan s'utilitza el mode d'Enquadernació perfecta són les següents.
Mida d'acabat
Mida del document principal
Mida de la portada
COM
(178 mm x 229 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
11" x 17"
(279 mm x 432 mm)
B5
(182 mm x 257 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
A3
(297 mm x 420 mm)
A4
(210 mm x 297 mm)
226 mm x 310 mm
SRA3
(320 mm x 450 mm)
LTR
(216 mm x 279 mm)
9" x 12"
(229 mm x 305 mm)
13" x 19"
(330 mm x 482 mm)
La taula següent mostra la mida d'acabat disponible d'acord amb la funció Retallar.
Opció de retallada
X (horitzontal)
Y (vertical)
No retallar
de 182,0 mm a 216,0 mm
de 257,0 mm a 297,0 mm
Especificar per mida d'acabat
Retallada
vertical
de 138,0 mm a 216,0 mm
de 257,0 mm a 297,0 mm
Retallada 3 vores
de 138,0 mm a 216,0 mm
de 203,0 mm a 297,0 mm
Especificar per ampl. retallada
Retallada
vertical
de 6,5 mm a 49,5 mm
-
Retallada 3 vores
de 6,5 mm a 49,5 mm
de 6,5 mm a 39,5 mm
El nombre de fulls que podeu enquadernar varia en funció del tipus de paper que feu servir per al document principal. Si feu servir un nombre de fulls diferent del següent, el treball es cancel·la. Aquests nombres poden variar en funció del paper que utilitzeu.
Paper
Nombre màxim de
fulls
Nombre mínim de
fulls
52 g/m2 a 63 g/m2
200
30
de 64 g/m2 a 79 g/m2
200
10
80 g/m2 a 105 g/m2
150
10
de 106 g/m2 a 163 g/m2
10 (com a fulls inserits)
El gramatge del paper disponible per a la portada varia en funció de l'origen del paper. Utilitzeu el paper que es mostra a la taula següent.
Origen del paper
Gramatge del paper
Unitat principal
de 90 g/m2 a 300 g/m2
Unitat d'inserció de documents-N1
de 90 g/m2 a 300 g/m2
La taula següent mostra les mides de paper personalitzades que podeu especificar per al document principal i la portada. Si introduïu un valor fora de l'interval permès, a la pantalla apareixerà un missatge que us demanarà que introduïu un valor adequat.
Document principal
Opció de retallada
X (horitzontal)
Y (vertical)
No retallar
Amplada de la mida d'acabat
(182,0 mm a 216,0 mm)
Amplada de la mida d'acabat
(257,0 mm a 297,0 mm)
Especificar per mida d'acabat
Retallada
vertical
Amplada de
la mida d'acabat + 6,5 mm a
49,5 mm
(182,0 mm a 228,6 mm)
Amplada de la mida d'acabat
(257,0 mm a 297,0 mm)
Especificar per ampl. retallada
Especificar per mida d'acabat
Retallada
3 vores
Amplada de
la mida d'acabat
+ 6,5 mm a 49,5 mm
(182,0 mm a 228,6 mm)
Amplada de
la mida d'acabat + 13,0 mm a
79,0 mm
(257,0 mm a 320,0 mm)
Especificar per ampl. retallada
Portada
Opció de retallada
X (horitzontal)
Y (vertical)
No retallar
364,0 mm al doble de la mida
del document principal +
30,5 mm
(364,0 mm a 462,5 mm)
Amplada de la mida d'acabat (257,0 mm a 297,0 mm)
Especificar per mida
d'acabat
Retallada
vertical
364,0 mm al doble de la mida
del document principal +
30,5 mm
(364,0 mm a 487,7 mm)
Amplada de la mida d'acabat (257,0 mm a 297,0 mm)
Especificar per ampl. retallada
Especificar per mida
d'acabat
Retallada
3 vores
364,0 mm al doble de la mida
del document principal +
30,5 mm
(364,0 mm a 487,7 mm)
Amplada de la mida d'acabat
+ 13,0 mm a 79,0 mm
(257,0 mm a 330,2 mm)
Especificar per ampl. retallada
IMPORTANT
Aquest mode només es pot utilitzar per imprimir un fitxer emmagatzemat en una bústia o en un fitxer PDF.
El mode Enquadernació perfecta només es pot establir si la Perfect Binder-E1 està instal·lada.
El mode Quadern i el mode Enquadernació perfecta no es pot establir si se seleccionen diversos documents amb diferents resolucions a [Fusionar fitx. i impr.].
Si el gruix de l'enquadernació d'un quadern amb el mode Enquadernació perfecta sobrepassa els 25 mm, es pot produir un encallament de paper.
Assegureu-vos que establiu correctament el tipus de paper. Per imprimir en paper especial, com paper gruixut, configureu correctament el tipus de paper, especialment si feu servir paper gruixut. El fet de no configurar correctament el tipus de paper pot afectar negativament la qualitat de la imatge. A més, es pot embrutar la unitat de fixació i pot ser que calgui reparar-la, o es pot encallar el paper.
Abans de portar a terme l'enquadernació perfecta, us recomanem que comproveu la curvatura del tipus de paper que utilitzeu. Heu d'imprimir el document principal i una portada a la unitat d'acabat o l'apilador i comprovar que la curvatura quedi dins del valor especificat a continuació.
*1 Alçada de la curvatura: Menys de +3 mm
*2 Alçada de la curvatura: Menys de -3 mm
*3 Longitud de la curvatura: Més de 15 mm
Si utilitzeu un tipus de paper que es corbi fàcilment i superi el valor especificat per a l'enquadernació perfecta, es poden produir els problemes següents:
La mida d'acabat de sortida és diferent de la que s'ha especificat.
Es produeix un encallament de paper.
Es produeixen errors.
NOTA
El límit d'apilament de la Perfect Binder-E1 opcional és de 1000 fulls, o 127 mm d'alçada de la pila de paper. Si la pila de paper supera el límit, la impressió s'atura temporalment. La impressió es reprèn quan es treuen les impressions de l'apilador.
Es pot enganxar quan passen uns 440 segons després que l'escalfador intern de la Perfect Binder-E1 opcional s'engegui.

1.
Premeu  → [Fitxers desats] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → seleccioneu el fitxer que vulgueu → premeu [Imprimir].
3.
Premeu [Canviar opc. d'impressió].
4.
Premeu [Opcions] → [Enquaderna- ció perfecta].
5.
Seleccioneu el paper que voleu utilitzar per a la portada i el document principal.
Premeu [Canviar] per a <Selecció paper> → seleccioneu el paper que vulgueu utilitzar → premeu [Acceptar].
IMPORTANT
Si feu servir paper de 80 g/m2 a 105 g/m2 per al document principal i imprimiu més de 150 fulls, pot ser que no es faci el quadern a causa del seu gruix. En aquest cas, es pot produir un encallament de paper. Reduïu el nombre de pàgines del document principal.
Assegureu-vos que establiu correctament el tipus de paper. Si no establiu correctament el nombre de fulls, és possible que es cancel·li el treball.
Establiu correctament la mida d'acabat. Si la mida de la portada coincideix amb alguna de les condicions següents, es pot produir un encallament de paper.
Retallat: L'amplada de retallada de la vora davantera de la portada fa més de 50 mm.
Sense retallar: La longitud de la mida d'acabat sobrepassa l'amplada de l'apilador (uns 297 mm), o la profunditat de la mida d'acabat sobrepassa l'alçada de l'apilador (uns 221 mm).
6.
Establiu la mida d'acabat.
Si no voleu retallar la vora del quadern, seleccioneu [No retallar].
Si voleu retallar la vora del quadern especificant la mida d'acabat, premeu [Especificar per mida d'acabat] → seleccioneu [Retallada vertical] o [Retallada 3 vores] i després especifiqueu la mida d'acabat que vulgueu → premeu [Acceptar].
Si voleu retallar la vora del quadern especificant l'amplada de retallada, premeu [Especificar per ampl. retallada] → seleccioneu [Retallada vertical] o [Retallada 3 vores] i després especifiqueu l'amplada de retallada que vulgueu → premeu [Acceptar].
NOTA
Si voleu desar i editar la mida d'acabat configurada, premeu [De- sar].
7.
Especifiqueu les opcions d'impressió d'enquadernació perfecta.
Addició de guardes:
Inserció de fulls:
Selecció del format d'acabat:
Addició de guardes:
Premeu [Afegir guarda].
Seleccioneu les opcions d'impressió a [Guarda davantera] i [Guarda posterior] → premeu [Acceptar].
Si no voleu imprimir a les guardes, seleccioneu [Deixar en blanc].
Si alimenteu paper per a la guarda des de la Unitat d'inserció de documents-N1, seleccioneu [Deixar en blanc].
Per seleccionar el paper per a la guarda, premeu [Canviar] a <Selecció paper> → seleccioneu l'origen de paper → premeu [Acceptar].
Si voleu seleccionar la Safata d'alimentació B1 quan ja s'ha seleccionat un tipus/mida de paper per al treball en curs o el treball reservat, premeu [Canv. paper safata MU].
IMPORTANT
Per a la guarda heu de seleccionar la mateixa mida del paper que per al document principal.
Si carregueu paper preimprès per utilitzar-lo com a guarda a la unitat d'inserció, carregueu-lo amb l'anvers cap amunt.
Quan utilitzeu la Unitat d'Acabat de Quaderns W1 PRO, utilitzeu el tipus de paper que s'indica a continuació.
Document principal: 52 a 300 g/m2
Guarda: Superior al gruix del paper del document principal, i de 64 a 300 g/m2.
Inserció de fulls:
Premeu [Inserir fulls].
Seleccioneu el tipus de paper per inserir → premeu [Afegir].
Especifiqueu les opcions detallades per a les insercions de fulls → premeu [Acceptar].
Per seleccionar el paper per a les insercions de fulls, premeu [Canviar] per a <Selecció paper> → seleccioneu l'origen del paper → premeu [Acceptar].
Si heu seleccionat [Canv. paper safata MU], seleccioneu la mida i el tipus de paper.
IMPORTANT
Si seleccioneu una mida de paper diferent per a la guarda davantera, la guarda posterior o els fulls inserits, les mides del paper de les altres funcions canvien automàticament a la nova mida. No obstant això, si canvieu l'origen del paper per a una funció a un origen de paper amb la mateixa mida de paper, la configuració per a les altres funcions no canviarà.
Abans d'alimentar paper des de la Unitat d'inserció de documents-N1, carregueu paper a la Unitat d'inserció de documents-N1 i especifiqueu la mida del paper.
Per alimentar paper des de la Unitat d'inserció de documents-N1, seleccioneu [Unitat d'inserció 1] o [Unitat d'inserció 2]. Si el paper s'alimenta des de la Unitat d'inserció de documents-N1 per al treball en curs, premeu [Canv. paper unit. inser. 1] o [Canv. paper unit. inser. 2] per seleccionar el paper per a les insercions de fulls.
NOTA
Podeu introduir un màxim de 100 fulls d'inserció.
Premeu [Acceptar].
Selecció del format d'acabat:
Premeu [Tipus d'obertura] → seleccioneu el format d'acabat → premeu [Acceptar].
[Obertura a esquerra]:
Es crea un quadern que s'obre cap a l'esquerra.
[Obertura a dreta]:
Es crea un quadern que s'obre cap a la dreta.
IMPORTANT
Per col·locar paper per a la portada a la Safata d'alimentació B1 opcional, carregueu el paper com s'indica a continuació:
Si voleu imprimir a la portada, col·loqueu la cara que voleu imprimir cap avall, independentment de si el quadern s'obre cap a l'esquerra o cap a la dreta.
Si no voleu imprimir a la portada i seleccioneu el format següent:
[Obertura a esquerra]:
Alineeu la vora superior del paper amb la vora posterior de la Safata d'alimentació B1 i col·loqueu la cara on voleu imprimir cap amunt.
[Obertura a dreta]:
Alineeu la vora superior del paper amb la vora davantera de la Safata d'alimentació B1 i col·loqueu la cara on voleu imprimir cap amunt.
Per col·locar paper per a la portada a la Unitat d'inserció de documents-N1 opcional, carregueu el paper com s'indica a la il·lustració següent:
Quaderns que s'obren cap a l'esquerra
Quaderns que s'obren cap a la dreta
* Direcció d’alimentació cap a la unitat d’inserció
Per obtenir instruccions sobre com carregar paper a la Unitat d'inserció de documents-N1, vegeu "Loading Paper into the Document Insertion Unit-N1 (Optional)."
8.
Premeu [Ajustar] → seleccioneu l'element que voleu ajustar.
Si no voleu especificar les opcions detallades, aneu al pas 9.
Ajust de la posició de la imatge del document principal:
Ajust de l'angle de retallada:
Ajust de la posició de la imatge de la portada:
Ajust de la posició de retallada:
Ajust lleu de la mida d'acabat:
Ajust de la posició de la imatge del document principal:
Premeu [Pos. imatge contingut].
Premeu [-] o [+] per desplaçar verticalment la imatge del document principal → [Acceptar].
NOTA
Si introduïu un valor diferent de 0, podeu canviar entre la quantitat d'ajust positiva i la negativa amb [±].
Exemple:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5.0 → [±] → (+)5,0
Premeu [Tancar].
Ajust de l'angle de retallada:
Premeu [Angle retallada].
Premeu [-] o [+] per ajustar l'angle de retallada → premeu [Acceptar].
NOTA
Si introduïu un valor diferent de 0, podeu canviar entre la quantitat d'ajust positiva i la negativa amb [±].
Exemple:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5.0 → [±] → (+)5,0
Premeu [Tancar].
Ajust de la posició de la imatge de la portada:
Premeu [Posic. imatge de portada].
Premeu [-] o [+] per desplaçar la imatge de la portada → [Acceptar].
NOTA
Si introduïu un valor diferent de 0, podeu canviar entre la quantitat d'ajust positiva i la negativa amb [±].
Exemple:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5.0 → [±] → (+)5,0
Premeu [Tancar].
Ajust de la posició de retallada:
Premeu [Posició retallada].
Premeu [-] o [+] per desplaçar la posició de retallada → premeu [Acceptar].
NOTA
Si introduïu un valor diferent de 0, podeu canviar entre la quantitat d'ajust positiva i la negativa amb [±].
Exemple:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5.0 → [±] → (+)5,0
Si la quantitat de la retallada està entre 6,0 mm i 50,0 mm, es pot aplicar cadascuna de les opcions.
Premeu [Tancar].
Ajust lleu de la mida d'acabat:
Premeu [Ajust fi de mida d'acabat].
Premeu [-] o [+] per reduir una diferència entre la mida d'acabat i la posició de retallada que l'equip porta a terme → [Acceptar].
NOTA
Si introduïu un valor diferent de 0, podeu canviar entre la quantitat d'ajust positiva i la negativa amb [±].
Exemple:
(+)0,1 → [±] → -0,1
-0.5 → [±] → (+)0,5
Premeu [Tancar].
9.
Premeu [Següent].
10.
Seleccioneu les cares del document on voleu imprimir → premeu [Següent].
Si no voleu imprimir a la portada i a la contraportada, premeu [Acceptar] → aneu al pas 12.
NOTA
No es pot imprimir en el paper de portada que s'alimenta des de la Unitat d'inserció de documents-N1 opcional.
11.
Premeu [-] o [+] per ajustar l'amplada del llom → [Acceptar].
12.
Premeu [Tancar].
18SJ-17E