Tecles de la pantalla tàctil

En aquesta secció es descriuen les tecles que es fan servir amb freqüència a la pantalla tàctil.

Tecles utilitzades amb freqüència

Les tecles següents de la pantalla tàctil s'utilitzen amb freqüència:
permet restaurar les opcions anteriors i tancar la pantalla.
permet tornar a l'opció que hi havia abans que aparegués la pantalla d'opcions actual i tancar la pantalla.
permet confirmar una opció i anar a la pàgina d'opcions següent.
permet tornar a la pantalla d'opcions anterior.
Permet tancar la pantalla actual
permet confirmar l'opció i tancar la pantalla.

Tecles de la pantalla tàctil

Quan premeu una tecla de la pantalla tàctil, la tecla es ressalta i s'estableix el mode corresponent. Quan establiu un mode, els caràcters d'altres tecles apareixen atenuats. Les tecles atenuades no es poden prémer. Això vol dir que no és possible establir aquests modes en combinació amb el mode establert actualment.

Tecles de configuració de modes

Estat de les tecles
Descripció
El mode de doble cara no està establert i el podeu seleccionar.
(La tecla apareix ressaltada)
El mode de doble cara està establert i el podeu seleccionar.
(Els caràcters de la tecla apareixen atenuats.)
No podeu seleccionar el mode de doble cara en combinació amb el mode establert actualment.

Tecles que indiquen quan està activat o desactivat un mode

El mode està desactivat
El mode està activat
(Marcada)
(Ressaltada)
Un triangle cap a la dreta () a una tecla indica que té pantalles addicionals per configurar les seves funcions. Si premeu una tecla sense un triangle cap a la dreta (), s'activa o desactiva el mode corresponent.
Tecles que presenten opcions addicionals
Tecles que activen o desactiven els modes
Si un mode està emmagatzemat a [Opcions favorites], la visualització de les tecles canvia. La funció Còpia es descriu com a exemple a continuació.
Amb opcions registrades
Sense opcions registrades

Tecles que presenten una llista desplegable

Quan premeu una tecla que té un triangle cap avall () a la dreta del seu nom, apareix una llista desplegable que conté altres opcions de configuració.
Abans de seleccionar
Llista desplegable
Després de seleccionar

Tecles numèriques

En tots els casos en què apareix la icona de tecles numèriques a la pantalla, podeu utilitzar les tecles numèriques del tauler de control per introduir valors.
Podeu introduir valors amb les tecles numèriques de la pantalla tàctil o del tauler de control.
Només podeu introduir valors amb les tecles numèriques del tauler de control.

Visualització d'una pantalla d'ajuda

Cada vegada que apareix a la pantalla tàctil, podeu veure una explicació detallada de la funció i les seves opcions.
18SJ-011