Addició de funcions noves

Es poden instal·lar diverses opcions del sistema a l'equip.
Aquest equip s'adapta a la MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform). MEAP és una plataforma de programari que permet el desenvolupament d'aplicacions personalitzades basades en Java i Java 2 Platform Micro Edition (J2ME), d'Oracle.
Mitjançant la funció Registrar/Actualitzar programari, podeu instal·lar opcions del sistema/aplicacions MEAP a l'equip.
La instal·lació d'opcions del sistema/aplicacions MEAP permet utilitzar noves funcions per a la personalització de l'equip. També podeu desinstal·lar aquestes aplicacions.

Opcions del sistema

Les opcions del sistema que podeu instal·lar en aquest equip són les següents:
Kit d'Impressora imagePRESS
Accessori d'impressió de codis de barres
Accessori de fax remot
Kit d'Esborrament de Dades
Accessori per traçar i suavitzar PDF d'Enviament universal
Joc de funcions de seguretat per a Enviament universal
Accessori de signatura digital d'usuari per a Enviament universal
Programari d'accés a Internet
Programari d'impressió xifrada
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT

Aplicacions MEAP

Per ampliar les funcions de l'equip sense utilitzar les opcions del sistema, instal·leu les aplicacions MEAP a l'equip. Per a més informació sobre les aplicacions MEAP, vegeu "Software."
Amb MEAP, podeu gestionar/restringir els usuaris de l'equip amb un servei d'inici de sessió. Disposeu dels dos tipus de serveis d'inici de sessió següents:
Autenticació predeterminada
Si l'opció [Gestió d'ID de departaments] està activada a [Opcions de gestió] (Configuració) de l'equip, podeu desar un identificador de departament de set dígits per a cada departament i un PIN per a cada identificador de departament, amb la qual cosa només podran utilitzar l'equip els usuaris que introdueixin els números correctes. (Vegeu "Gestió d'identificadors de departament.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H és un servei d'inici de sessió que es pot utilitzar en un entorn de xarxa Windows Active Directory en un LDAP server o a l'equip. Conté els sistemes d'autenticació d'usuaris següents. Per a més informació, vegeu "SSO-H (Single Sign-On H)."
Autenticació de servidor
Autenticació de dispositiu local
Autenticació de servidor + Autenticació de dispositiu local

Instal·lació d'opcions del sistema/aplicacions MEAP

El procediment per instal·lar opcions del sistema/aplicacions MEAP a l'equip varia depenent de si la instal·lació es porta a terme amb l'equip connectat o no a una xarxa exterior. Consulteu la informació següent per seleccionar el mètode apropiat:
Per portar a terme la instal·lació amb l'equip connectat a una xarxa externa:
Accediu a un servidor de lliurament des de l'equip i instal·leu l'opció del sistema/aplicació MEAP.
Per portar a terme la instal·lació amb l'equip no connectat a una xarxa exterior:
Utilitzeu el fitxer de llicència/la clau de llicència que heu obtingut del sistema d'administració de llicències per instal·lar l'opció del sistema/aplicació MEAP.

NOTA
Segons l'opció del sistema/aplicació MEAP, és possible que calgui un registre de llicència.
Utilitzeu l'SMS (Service Management Service) per portar a terme les operacions d'administració següents per a les aplicacions MEAP (Vegeu "MEAP."):
Comprovar les aplicacions MEAP instal·lades a l'equip
Comprovar l'espai de disc dur utilitzat per les aplicacions MEAP
Afegir llicències per a aplicacions MEAP instal·lades anteriorment
Per obtenir instruccions per instal·lar i desinstal·lar aplicacions MEAP, vegeu "Installing Applications" i "Uninstalling Applications."
L'autenticació predeterminada està seleccionada com a servei d'inici de sessió predeterminat. Per obtenir instruccions sobre com seleccionar i configurar un servei d'inici de sessió, vegeu "Login Service Selection."
Segons l'opció del sistema/aplicació MEAP instal·lada, podeu descarregar el manual o programari relacionat per a l'opció del sistema/aplicació MEAP de l'URL següent.
http://canon.com/fau/downloads
Quan descarregueu manuals i programari relacionat per a opcions del sistema/aplicacions MEAP, prepareu el certificat del número d'accés a llicència inclòs al paquet.
Si no hi ha cap manual per descarregar, vegeu la descripció de la funció en aquest manual.
Per a més informació sobre els requisits del sistema de la IU remot i els passos preliminars per iniciar la IU remot, vegeu "System Requirements" i "Before You Start the Remote UI."
La funció "Registrar/Actualitzar programari" no pot ser utilitzada per diversos usuaris alhora.
Si altres usuaris han iniciat sessió a l'SMS (Service Management Service), no podreu utilitzar la funció "Registrar/Actualitzar programari" des de la IU remot.
Si porteu a terme una de les operacions següents, no podreu utilitzar la funció "Registrar/Actualitzar programari" des de la IU remot durant un període de temps determinat:
Si tanqueu el navegador web sense prémer [Portal] o [Log Out], quan està establert el Remote Login Service de l'SMS.
Si tanqueu el navegador web sense prémer [Portal], quan no està establert el Remote Login Service de l'SMS.
Si tanqueu el navegador web sense prémer [Log Out from SMS], [To Remote UI] o [Log Out] per a l'SMS.
18SJ-01Y