Gestió d'identificadors de departament

Podeu registrar un identificador i un codi PIN de departament (màxim set dígits) per a cada departament, i administrar l'equip limitant-ne l'ús només a les persones que introdueixin l'identificador i el PIN de departament correctes. Aquesta funció s'anomena gestió d'identificadors de departament. Podeu registrar ID i codis PIN de departaments per a un màxim de 1.000 departaments. Utilitzeu la gestió de la ID de departaments per dur un control dels totals de còpies, lectures i impressions per departaments.
En aquesta secció es descriuen les opcions següents:
Especificació de la gestió d'identificadors de departament
Desament de l'identificador i el PIN del departament
Configuració dels límits de pàgines per a còpia, lectura i impressió
Configuració de les funcions per fer servir la gestió d'ID de departaments (la funció de còpia es limita automàticament sempre que s'estableix la gestió d'ID de departaments).
Comprovació dels totals de pàgines per a còpia, lectura i impressió

IMPORTANT
Si feu servir SSO-H i activeu [Gestió d'ID de departaments], pot ser que no pugueu iniciar la sessió. En aquest cas, canvieu el servei d'inici de sessió a Autenticació predeterminada → desactiveu [Gestió d'ID de departaments]. Per obtenir instruccions sobre com configurar un servei d'inici de sessió, vegeu "Setting Application Authentication Information."
Si el Copy Card Reader-F1 està instal·lat i l'autenticació predeterminada està establerta com a servei d'inici de sessió, la gestió d'ID de departaments s'activa automàticament. (Vegeu "Copy Card Reader-F1.")
Si SSO-H està establert com a servei d'inici de sessió, la gestió d'identificadors de departament es realitza per a l'identificador de departament que té el mateix nom d'usuari i contrasenya que l'autenticació d'usuaris MEAP registrada.
La informació d'usuari enregistrada al servei d'Autenticació de dispositiu local de SSO-H, i la ID de departament i el PIN enregistrats per a la gestió de la ID de departaments han de coincidir. Si la ID de departament i el PIN enregistrats canvien a causa d'actualitzacions d'informació o a causa del mode Opcions lliurament informació dispositiu, assegureu-vos que també canvieu o actualitzeu la informació d'usuari enregistrada al servei d'Autenticació de dispositiu local de SSO-H. Per obtenir instruccions sobre com enregistrar la informació d'usuari de SSO-H, vegeu "Setting the User Information for SSO-H."
Si està establert SSO-H com a servei d'inici de sessió, la funció de limitar no està disponible.
NOTA
El màxim nombre de dígits que podeu desar a l'identificador i el codi PIN de departament és set.
Si activeu la gestió d'ID de departaments mitjançant Copy Card Reader-F1, els ID de departaments s'assignen a les targetes utilitzades. Per tant, no podeu desar identificadors de departament.
18SJ-24L