Informe de TX de fax/INFORME DE TX DE FAX ERRÒNIA

L'informe d'enviament de fax es pot imprimir automàticament després d'enviar els documents. També podeu configurar l'equip perquè només imprimeixi un informe d'enviament de fax si es produeix algun error de transmissió, i ajustar la configuració de l'informe d'enviament de fax perquè s'imprimeixi en l'informe la primera part del document per tal de recordar-vos-en el contingut.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció.".
A continuació s'esmenten els elements de l'informe que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

NÚM. DE TREBALL

S'imprimeix un número de quatre dígits que s'assigna automàticament quan s'accepta l'enviament del document.

ID DE DEPT.

Si està establerta la gestió d'ID de departaments, s'imprimeix l'ID de departament.

ADREÇA DESTINACIÓ

S'imprimeixen els primers 48 dígits del número de fax de la destinació.

SUBADREÇA

S'imprimeix la subadreça, si s'ha especificat. La contrasenya no s'imprimeix per raons de seguretat.

ID DESTINACIÓ

S'imprimeix l'ID DESTINACIÓ de l'altre equip.

HORA INICI

S'imprimeix la data i hora (amb format de 24 hores) d'inici de l'enviament del document.

TEMPS TX/RX

S'imprimeix el temps (en minuts i segons) que ha durat l'enviament.

PÀG.

S'imprimeix el nombre de pàgines enviades.

RESULTAT

S'imprimeix "COR" o "INC"
Si es cancel·la un treball d'enviament, s'imprimeix <ATURAR> a la columna Resultat de l'informe d'enviament.
Bé:
L'enviament s'ha completat correctament.
Incorrecte:
S'ha produït un error d'enviament. També s'imprimeix el codi d'error juntament amb "Incorrecte".
NOTA
Si no s'adjunta cap imatge, a sota el títol apareixerà <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY>.
Si no hi ha cap destinació, s'imprimeix "---".

Impressió d'un informe de TX de fax

1.
Premeu .
2.
Premeu [Opcions de funcions] → [Enviar] → [Opcions de fax].
3.
Premeu [Informe de TX de fax].
4.
Premeu [Només si hi ha error] o [On].
Premeu [Off] si no voleu imprimir l'informe.
Si voleu imprimir una part del document enviat a l'informe de TX de fax, premeu [On] per a <Informe amb imatge TX>.
5.
Premeu [Acceptar].

NOTA
Si el valor de l'opció [Informe de TX] a [Opcions de funcions] (Configuració) és "Només si hi ha error" o "On", s'imprimeix un informe de TX d'enviament amb l'informe de TX de fax.
Si es realitza una transmissió de difusió seqüencial quan l'opció Informe de TX de fax està activada, s'imprimeix un Informe de TX múltiple de fax. (Vegeu "INFORME DE TX MÚLTIPLE DE FAX.")
18SJ-02S