INFORME DE TX MÚLTIPLE DE FAX

Si es realitza una transmissió de difusió seqüencial quan l'opció [Informe de TX de fax] està activada, s'imprimeix automàticament un informe de TX múltiple de fax. (Vegeu "Informe de TX de fax/INFORME DE TX DE FAX ERRÒNIA.")
També podeu imprimir un informe de TX múltiple de fax que inclogui una part de l'original enviat.
Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció.".
A continuació s'esmenten els elements de l'informe que s'imprimeixen i una descripció de cadascun d'ells.

NÚM. DE TREBALL

S'imprimeix un número de quatre dígits que s'assigna automàticament quan s'accepta l'enviament del document.

ID DE DEPT.

Si està establerta la gestió d'ID de departaments, s'imprimeix l'ID de departament.

PÀG.

S'imprimeix el nombre de pàgines enviades.

0

Si la transmissió és incompleta, s'imprimeixen el número de fax i el nom de la destinació.

TRANSACCIÓ CORRECTA

S'imprimeixen el número de fax i el nom de la destinació d'una transmissió completada.

ERROR

Si es produeix un error de transmissió, s'imprimeixen el número de fax i el nom de la destinació.

NOTA
Si no s'adjunta cap imatge, a sota el títol apareixerà <TX IMAGE SET NOT TO DISPLAY>.
Si no està clar si el document s'ha rebut correctament a la destinació, s'imprimeix "---".
18SJ-02U