Ubicació de la instal·lació i manipulació

Aquesta secció descriu les precaucions sobre la ubicació de la instal·lació i la manipulació de l'equip. Us recomanem que llegiu aquesta secció abans de fer servir l'equip.
18SJ-001