Cartell

Aquest mode permet ampliar un original a una mida superior a A3 copiant parts de l'original a diversos fulls de paper i enganxant junts aquests fulls.
Podeu especificar l'escala de còpia per al mode Cartell en percentatge o establint el nombre de pàgines finals damunt del qual s'ha de copiar la imatge de l'original.
*1 Original
*2 Còpia
*3 Còpies retallades i enganxades juntes
Determinació de l'escala de còpia i del nombre de fulls que calen
Si creeu un cartell especificant l'escala de còpia, el nombre de pàgines finals canvia en funció de la mida de l'original, l'opció d'escala de la còpia i la mida del paper de còpia. Consulteu la taula següent per determinar l'escala de còpia que voleu.
Mida d'impressió
Mida d'original
Mida de paper òptima i quantitat de fulls
A3
A4
A0 (horitzontal)
282%
-
A3
3 × 3 = 9 fulls
A1 (vertical)
-
282%
A3
2 × 3 = 6 fulls
A2 (vertical)
-
200%
A3
1 × 3 = 3 fulls
NOTA
Les mides indicades a la taula són només indicatives. L'escala de còpia real pot ser diferent de l'escala indicada a la taula.
Després d'enganxar junts tots els fulls, la mida final de la còpia real serà lleugerament inferior a la mida indicada a la taula.
Podeu crear un cartell amb escales de còpia que no són a la taula. Tanmateix, la mida de l'original no pot ser superior a A3 i l'escala de còpia no pot sobrepassar el 400%.
Enganxada conjunta dels fulls de la imatge dividida
Exemple: Ampliació d'un original A4 en un 282% per crear una còpia A1 vertical.
Mida de l'original:
A4
Orientació de l'original:
Vertical
Mida de la còpia:
A1
Orientació de la còpia:
Vertical
Basant-se en els criteris anteriors, la taula següent ("Determinació de l'escala de còpia i del nombre de fulls que calen") indica que quan s'utilitza paper A3, surten sis pàgines (2 × 3).
Les imatges dels fulls veïns creats amb el mode Cartell se superposen lleugerament. Quan enganxeu els fulls, retalleu les parts que se superposen i deixeu prou espai de superposició per aplicar-hi la cola.
L'amplada de les parts que se superposen varia segons l'escala de còpia i la mida de paper.
*Superposició
IMPORTANT
Col·loqueu l'original al vidre de còpia. No podeu utilitzar el mode de pòster quan l'original és a l'alimentador.
Si establiu el mode Pòster mentre el mode de color sigui "Auto (Color/B/N)", el mode de color passa automàticament a "Tot color".
El mode de pòster no es pot fer servir per fer còpies a paper de mida personalitzada, sobres, transparències/pel·lícula transparent o separadors.
NOTA
Les còpies de la imatge original que es fan en mode Cartell se superposen. Uniu les pàgines veïnes enganxant damunt de les àrees que se superposen.
No podeu fer més d'una còpia de l'original (damunt de diverses pàgines de paper) alhora amb el mode Cartell.
Per cancel·lar aquesta opció, premeu [Escala de còpia] → [Cartell] → [Cancel·lar].

Especificació de l'escala de còpia com a percentatge

Podeu ampliar un original que sigui en mode Cartell, especificant l'escala de còpia en percentatge. Podeu ajustar qualsevol escala de còpia compresa entre el 100% i el 400%.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Escala de còpia] → [Cartell].
3.
Premeu [Escala de còpia] → [Següent].
4.
Utilitzeu les tecles numèriques o premeu [-] o [+] a la pantalla tàctil per introduir una escala de còpia → premeu [Acceptar].
5.
Premeu
NOTA
Si premeu mentre la còpia està en curs per cancel·lar el treball de còpia i, tot seguit, torneu a prémer , la còpia prossegueix a partir del primer full de la imatge dividida.

Selecció del nombre de pàgines impreses

Podeu ampliar un original que sigui en mode Cartell establint el nombre de pàgines emeses on s'ha de copiar la imatge de l'original.
1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Escala de còpia] → [Cartell].
3.
Premeu [Nombre final de pàgines] → [Següent].
4.
Premeu [Canviar].
Si no voleu canviar la mida del paper, aneu al pas 6.
5.
Seleccioneu la mida de paper que voleu → premeu [Acceptar].
Si seleccioneu la Safata d'alimentació B1, es mostraran les pantalles d'especificació de la mida i el tipus de paper a la Safata d'alimentació B1.
6.
Seleccioneu el nombre de pàgines impreses → premeu [Acceptar].
Podeu seleccionar [4], [8], [9] o [16] per al nombre de pàgines.
Consulteu la taula que hi ha sota de "Determinació de l'escala de còpia i del nombre de fulls que calen" com a directriu per especificar el nombre de pàgines finals.
NOTA
El nombre de pàgines impreses que seleccioneu s'utilitzarà com a referent. El nombre real de pàgines impreses pot ser més petit que el que hàgiu seleccionat, d'acord amb tot un seguit de factors que determinen el nombre més adequat de pàgines. Entre aquests factors hi ha la mida de l'original, la mida de paper seleccionada i l'escala d'augment.
7.
Premeu .
NOTA
Si premeu mentre la còpia està en curs per cancel·lar el treball de còpia i, tot seguit, torneu a prémer , la còpia prossegueix a partir del primer full de la imatge dividida.
18SJ-0WK