Llibre→2 pàgines

Aquest mode permet llegir les pàgines a la vista d'un llibre o original enquadernat i imprimir-les o desar-les en dues pàgines diferents.
IMPORTANT
Col·loqueu l'original al vidre de còpia. No podeu utilitzar el mode Llibre 2 pàgines quan l'original es col·loqui a l'alimentador.

1.
Premeu → [Còpia].
2.
Premeu [Opcions] → [Llibre 2 pàgines] → [Tancar].
Perquè les còpies es produeixin en l'ordre correcte de pàgines, comenceu a copiar per la primera pàgina oberta del llibre o original enquadernat. Col·loqueu els originals amb l'anvers cap avall. Assegureu-vos que la vora superior està alineada amb la vora posterior del vidre de còpia (per la fletxa de la cantonada superior esquerra).
3.
Seleccioneu el tipus d'original → premeu [Acceptar] → [Tancar].
Seleccioneu el tipus de l'original per especificar quina pàgina s'ha de copiar primer.
Col·loqueu l'original cara avall al vidre de còpia i seleccioneu un dels tipus següents.
L'original està col·locat cara avall al vidre de còpia.
[Llibre obertura a esquerra]
[Llibre obertura a dreta]
L'original es copia de dreta a esquerra.
L'original es copia d'esquerra a dreta.
Per copiar diverses pàgines a la vista, llegiu les primeres dues pàgines → col·loqueu les següents dues pàgines al vidre de còpia → premeu .
Després de llegir l'últim lot d'originals, premeu [Iniciar còpia].

NOTA
Per fer còpies a doble cara de llibres o originals enquadernats, utilitzeu el mode Llibre Doble cara. (Vegeu "Còpia a doble cara.")
18SJ-0WR