Bústia de fax/I-fax

En primer lloc, deseu les dades rebudes de manera provisional.

Posteriorment podeu decidir quines dades voleu imprimir.

Estalvieu paper reduint les impressions que no siguin necessàries.
Utilitzeu un codi PIN per evitar la filtració d'informació.
Què és la bústia de fax/I-fax?
Ús de la bústia de recepció en memòria
Impressió de les dades rebudes en la bústia de recepció en memòria
Enviament de dades d'I-fax rebuts
Impressió de les dades rebudes a la bústia de fax confidencial
18SJ-18C