Enviament d'un fitxer de la bústia de recepció en memòria

1.
Premeu → [Bústia de fax/I-fax] → [Bústia RX en memòria].
2.
Premeu [Bústia RX en memòria].
3.
Seleccioneu el fitxer que vulgueu enviar → premeu [Enviar].
Per seleccionar tots els fitxers (fins a un màxim de 32 fitxers des del començament), premeu [Seleccionar tot (màx. 32 fitxers)]. (Si seleccioneu un fitxer, aquesta tecla canvia a [Esborrar selecció]).
NOTA
Podeu seleccionar i enviar un màxim de 32 fitxers al mateix temps.
Es poden enviar de forma simultània un màxim de 999 pàgines.
4.
Especifiqueu la destinació.
Si la destinació està desada a la llibreta d'adreces:
Consulteu la informació següent depenent del tipus de llibreta d'adreces.
Llegir i enviar:
Fax:
Si la destinació està desada en un botó d'accés ràpid:
Correu electrònic, I-fax, servidor de fitxers:
Fax:
Si la destinació no està desada a la llibreta d'adreces:
Consulteu els procediments detallats que s'indiquen a continuació en funció de l'adreça o servidor que vulgueu especificar.
Si la destinació està emmagatzemada a Opcions favorites:
Si voleu especificar la vostra carpeta personal com a destinació.
Si voleu especificar la vostra adreça de correu electrònic com a destinació:
Si voleu especificar adreces a/c i/o c/o:
IMPORTANT
Si activeu un tipus d'adreça a [Limitar nova destinació], no podreu introduir destinacions noves d'aquest mateix tipus. Seleccioneu una destinació emmagatzemada utilitzant la llibreta d'adreces local, la llibreta d'adreces remota, el servidor LDAP a [Llibreta d'adreces] o prement els botons d'accés ràpid a [Accés ràpid]. (Vegeu "Restricció de la funció d'enviament.")
NOTA
Podeu indicar i enviar fins a 256 destinacions al mateix temps. Tanmateix, si s'especifica una adreça de grups per a la destinació, cada una de les adreces emmagatzemada al grup es comptabilitza com una destinació.
Si intenteu enviar a un servidor de fitxers per al qual hi ha activada l'opció [Confirmar abans d'enviar], apareix una pantalla que indica que heu d'introduir una contrasenya. En aquest cas, introduïu la contrasenya del servidor. No obstant, no podeu enviar a un grup d'adreces que inclou un servidor de fitxers en què l'opció [Confirmar abans d'enviar] estigui activada. (Vegeu "Emmagatzematge d'una adreça d'un servidor de fitxers.")
Si voleu esborrar automàticament el fitxer seleccionat després d'enviar-lo, premeu [Elim. fitxer després env.].
No podeu imprimir ni desar el fitxer en una bústia mentre s'envia.
Si la destinació seleccionada és una adreça de grup que conté una bústia, el fitxer no s'enviarà (ni es desarà) en aquesta bústia.
5.
Premeu el botó de format de fitxer → seleccioneu un format de fitxer → premeu [Acceptar].
Aquest pas no és necessari si heu seleccionat destinacions de fax o I-fax.
IMPORTANT
Alguns formats de fitxer poden requerir productes opcionals. Per obtenir informació sobre els productes opcionals necessaris per utilitzar aquesta funció, vegeu "Productes opcionals necessaris per a cada funció.".
NOTA
Per a més informació sobre els formats dels fitxers, vegeu "Configuració del format de fitxer."
6.
Premeu [Opcions] → especifiqueu l'opció que vulgueu → premeu [Tancar].
NOTA
Per obtenir més informació sobre els modes Opcions, vegeu "Llegir i enviar" o "Enviament d'un fax."
7.
Premeu [Iniciar enviament].
18SJ-18S