Cancel·lació d'un treball

Cancel·lació d'un treball durant la lectura

1.
Premeu [Cancel·lar] a la pantalla que apareix mentre l'equip llegeix.
2.
Premeu [Sí].
NOTA
Mentre s'està llegint, podeu cancel·lar un treball d'enviament si premeu .

Cancel·lació d'un treball enviat o en espera de ser enviat

1.
Premeu .
2.
Premeu [Treball] → [Estat de treballs].
3.
Premeu la llista desplegable → seleccioneu [Enviar (Fax)].
4.
Seleccioneu el treball que vulgueu cancel·lar → premeu [Cancel·lar].
NOTA
No podeu seleccionar diversos treballs i cancel·lar-los tots alhora. Seleccioneu i cancel·leu els treballs d'un en un.
5.
Premeu [Sí].
Comproveu les destinacions per al treball de fax → premeu [Treballs en curs] o [Tots els treballs]. Si premeu [Treballs en curs], es cancel·la el treball d'enviament actiu.
NOTA
El treball cancel·lat apareix com a <Incorr.> (Incorrecte) a la pantalla Registre de treballs.

NOTA
Podeu prémer  per cancel·lar un treball d'enviament que s'estigui llegint.
18SJ-0YH