Especificació/desament de la mida de lectura

Si voleu llegir originals que no es poden detectar utilitzant [Auto], podeu especificar manualment una mida de lectura. També podeu emmagatzemar la mida de lectura especificada.

Opcions de la mida de lectura

1.
Premeu  → [Fax] → indiqueu les destinacions que desitgeu → premeu el botó Mida lectura.
2.
Seleccioneu la mida de lectura que vulgueu.
Si voleu seleccionar una mida de lectura estàndard:
Si voleu seleccionar una mida de lectura que no sigui estàndard superior a A3:
Si voleu seleccionar una mida de lectura que no sigui estàndard inferior a A3:
Si voleu especificar una mida de lectura personalitzada:
Si voleu seleccionar una mida de lectura desada:
Si voleu seleccionar una mida de lectura estàndard:
Seleccioneu la mida de lectura que vulgueu.
Si voleu llegir un original A3 amb una imatge que ocupa tot l'espai fins a les vores sense que es retallin els marges de l'original, col·loqueu l'original al vidre de còpia → premeu [A3+]. (Vegeu "Vidre de documents.")
Si voleu seleccionar una mida de lectura que no sigui estàndard superior a A3:
Premeu [Original llarg].
Si voleu llegir originals llargs amb una amplada de 432 a 630 mm, premeu [Original llarg].
IMPORTANT
Si llegiu originals llargs, amb una amplada de 432 mm a 630 mm, des de la Duplex Color Image Reader Unit-K1, la Safata de sortida d'originals auxiliar no s'ha de treure per evitar que els originals llegits s'arruguin.
En aquest cas, aguanteu els originals amb les mans quan els poseu a l'alimentador i quan surtin.
Si voleu seleccionar una mida de lectura que no sigui estàndard inferior a A3:
Premeu [Mida lliure].
NOTA
Podeu llegir originals de doble cara.
Si voleu especificar una mida de lectura personalitzada:
Premeu [Person.].
Premeu [X] o [Y] → introduïu un valor amb les tecles numèriques → premeu [Acceptar].
El vidre de còpia
Si voleu seleccionar una mida de lectura desada:
Premeu [Person.] → seleccioneu [Mida desada 1] o [Mida desada 2] → premeu [Acceptar].
3.
Premeu [Acceptar].

Desament de la mida de lectura

1.
Premeu  → [Fax] → premeu el botó Mida lectura.
2.
Premeu [Person.].
3.
Premeu [Desar mida] → [Mida desada 1] o [Mida desada 2].
4.
Premeu [X] i [Y] → introduïu la mida de lectura amb les tecles numèriques → premeu [Acceptar].
5.
Premeu [Cancel·lar opc.] → [Cancel·lar].

IMPORTANT
No es pot seleccionar [Auto] quan es llegeixen originals dels tipus següents. Seleccioneu la mida de lectura que vulgueu.
Originals de mida no estàndard
Originals molt transparents, com les transparències
Originals amb un fons molt fosc
Originals de mida inferior a A5 o A5R
Si envieu un fax amb el mode d'enviament manual, i col·loqueu els originals a l'alimentador, no s'utilitzarà l'opció de mida de lectura especificada.
A l'hora d'establir una personalització [Person.] heu de tenir en compte el següent:
Col·loqueu els originals en el vidre de còpia.
Les imatges enviades no es poden girar.
A l'hora d'establir una personalització [Original llarg] heu de tenir en compte el següent:
Col·loqueu els originals a l'alimentador.
Només podeu seleccionar una escala de zoom del 100%.
A l'hora d'establir una personalització [Mida lliure] heu de tenir en compte el següent:
Col·loqueu els originals a l'alimentador.
18SJ-107