Visualització de la Guia de l'usuari

Símbols utilitzats en aquest manual

En aquest manual s'utilitzen els símbols següents per explicar els procediments, les restriccions, les precaucions de manipulació i les instruccions que heu de seguir per raons de seguretat.
ADVERTÈNCIA
Adverteix d'operacions que poden ocasionar lesions personals i, fins i tot, la mort si no es realitzen correctament. Per utilitzar aquest equip amb seguretat, pareu sempre atenció a aquestes advertències.
PRECAUCIÓ
Precauciona d'operacions que poden ocasionar lesions personals si no es realitzen correctament. Per utilitzar aquest equip amb seguretat, pareu sempre atenció a aquestes precaucions.
IMPORTANT
Indica requisits i restriccions d'ús. Llegiu aquests punts per assegurar-vos que feu funcionar l’equip correctament i, d’aquesta manera, evitareu avaries o danys en la propietat.
NOTA
Indica un aclariment sobre una operació o conté explicacions addicionals per a un procediment determinat. Es recomana que llegiu aquestes notes.
Indica una operació que no es pot realitzar. Llegiu detingudament aquests punts i assegureu-vos que no dueu a terme les operacions descrites.

Tecles i botons utilitzats en aquest manual

Els noms de les tecles i els botons següents són uns quants exemples de com apareixen en aquest manual les tecles i els botons que s'han de prémer:
Tecles de la pantalla tàctil: [Nom de tecla]
Exemples:
[Cancel·lar]
[Tancar]
Tecles del tauler de control: Icona de tecla
Exemples:
Botons de les pantalles d'ús de l'ordinador: [Nom del botó]
Exemples:
[Acceptar]
[Afegir]

Pantalles utilitzades en aquest manual

Les captures de la pantalla tàctil que es fan servir en aquest manual són les que apareixen quan la imagePRESS C850 te instal·lats els següents equips opcionals:
Booklet Trimmer-F1
Two-Knife Booklet Trimmer-A1
Unitat d'Acabat de Quaderns W1 PRO
Paper Folding Unit-J1
Perfect Binder-E1
Unitat d'inserció de documents-N1
Duplex Color Image Reader Unit-K1
Tauler de Control Vertical G1
Dipòsit de paper multicalaix-C1
Tingueu en compte que les funcions que no es poden utilitzar segons el model i els accessoris opcionals no apareixen a la pantalla tàctil.
Les tecles que heu de prémer estan marcades amb , com s'indica a continuació. Quan es poden prémer diverses tecles a la pantalla tàctil, totes les tecles apareixen marcades. Seleccioneu les tecles que s'adaptin a les vostres necessitats.
Les captures de pantalla que es fan servir en aquest manual poden ser diferents de les reals.

Il·lustracions utilitzades en aquest manual

Les il·lustracions d'aquest manual corresponen al model imagePRESS C850 amb els següents equips opcionals instal·lats:
Duplex Color Image Reader Unit-K1
Tauler de Control Vertical G1
Safata de sortida R2
18SJ-27L