Recuperació i eliminació d'opcions favorites

1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Opcions favorites].
4.
Seleccioneu el botó que vulgueu.
Recuperació d'opcions favorites:
Eliminació d'opcions favorites:
Recuperació d'opcions favorites:
Premeu [Acceptar].
Premeu [Sí].
NOTA
Podeu fer canvis a les opcions recuperades abans de llegir el document.
Eliminació d'opcions favorites:
Premeu [Eliminar].
Premeu [Sí].
NOTA
El nom de la tecla no s'elimina. Per canviar el nom del botó, premeu [Canviar nom].
Premeu [Cancel·lar].
18SJ-11R