Selecció d'àrees

Aquest mode permet emmarcar les àrees que es llegiran/copiaran o les que no s'inclouran a la imatge llegida. Podeu designar fins a quatre àrees amb el llapis editor a la pantalla de visualització prèvia o amb les tecles numèriques del tauler de control. Podeu designar fins a quatre àrees diferents.
IMPORTANT
Per utilitzar Selecció d'àrees (Enquadrament) amb el mode de repetició d'imatges, en primer lloc especifiqueu el mode de repetició d'imatges i, tot seguit, l'àrea que desitgeu. Només podeu designar una àrea.
L'àrea designada és massa petita, l'original de color es pot llegir en mode Blanc i negre encara que el mode de color activat sigui [Auto (Color/B/N)].
NOTA
No es pot utilitzar el mode de selecció d'àrees per a les imatges ja desades en una bústia. Aquest mode només està disponible quan llegiu una imatge per primera vegada amb la funció Bústia.
Podeu fer servir les tecles numèriques per modificar les àrees que s’han designat amb el llapis editor.
Si designeu una àrea amb el llapis editor, podria ser que la imatge de sortida no la reflectís exactament. Per designar amb exactitud una àrea, introduïu els valors amb les tecles numèriques.
Aquest mode només està disponible per emmagatzemar fitxers a la bústia.

Ús del llapis editor

Podeu utilitzar el llapis editor per designar dos tipus d'àrea diferents: àrees rectangulars (dos punts) i àrees poligonals (quatre punts o més).
Àrea rectangular
Àrea poligonal
IMPORTANT
Només podeu designar una àrea poligonal al mateix temps.
No podeu designar una àrea rectangular i una àrea poligonal alhora.
No es poden llegir documents amb el mode de selecció d'àrees si col·loqueu els originals a l'alimentador.
1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Opcions] → [Selecció d'àrees].
4.
Premeu [Entrada amb llapis].
5.
Premeu [Iniciar lectura].
IMPORTANT
Confirmeu que l'original està col·locat al vidre de còpia.
6.
Designeu l'àrea amb el llapis editor.
IMPORTANT
No podeu designar una àrea rectangular i una àrea poligonal alhora.
NOTA
Per esborrar l'últim punt introduït, premeu [Eliminar punt]. (Un cop s'ha designat un àrea, [Eliminar punt] canvia per [Esborrar àrea].)
Per esborrar una àrea que hàgiu designat, premeu [Esborrar àrea].
Per ampliar qualsevol àrea de l'original, premeu la llista desplegable de l'escala de zoom → seleccioneu una escala d'ampliació → premeu [], [], [] o [] per mostrar l'àrea que vulgueu.
Per designar una àrea rectangular amb dos punts:
Per designar una àrea amb diversos punts:
Per designar una àrea rectangular amb dos punts:
Designeu dos punts oposats amb el llapis editor.
Podeu designar fins a quatre àrees diferents.
Per designar una àrea amb diversos punts:
Premeu [Introd. div.punts] → especifiqueu l'àrea amb el llapis editor.
Després de designar el darrer punt, premeu [Est. div. punts].
Podeu designar fins a deu punts.
IMPORTANT
Si seleccioneu [Introd. div.punts], només es pot seleccionar una àrea cada vegada.
Una àrea que es designa seleccionant [Introd. div.punts], no es pot modificar amb - (tecles numèriques).
7.
Seleccioneu [Enqua- drament] o [Eliminació].
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
[Enqua- drament]:
Emmagatzema només el contingut de l'àrea que heu designat i descarta la resta de l'original.
[Eliminació]:
Emmagatzema l'original descartant el contingut de l'àrea que heu designat.
Si voleu utilitzar opcions diferents per a àrees diferents, seleccioneu l'àrea prement la tecla d'àrea corresponent → seleccioneu [Enqua- drament] o [Eliminació].
8.
Premeu [Visualització prèvia] → comproveu l'àrea designada → premeu [Acceptar].
NOTA
Si l'àrea seleccionada és rectangular i voleu continuar seleccionant altres àrees, repetiu els passos de 6 a 8. Les àrees ja seleccionades apareixen a l'àrea nova.
Per modificar una àrea designada que s'hagi especificat amb el llapis editor, premeu [Ajust fi] → [Seleccionar punt] fins que la pantalla mostri el punt que vulgueu modificar → premeu [], [], [] o [] per moure el punt → premeu [Acceptar] → [Visualització prèvia] per comprovar l'àrea modificada.
9.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].
10.
Premeu .
Si heu de designar la mateixa àrea a més d'un original, traieu l'original del vidre de còpia → col·loqueu tots els originals a l'alimentador → premeu .

Ús de les tecles numèriques:

1.
Premeu → [Llegir i desar] → [Bústia].
2.
Seleccioneu la bústia que vulgueu → premeu [Llegir].
3.
Premeu [Opcions] → [Selecció d'àrees].
4.
Premeu [Entrada amb tecles num.].
IMPORTANT
Abans de fer el pas següent, mesureu manualment la mida i la posició de l'àrea de l'original que vulgueu designar.
Per mesurar els valors XY, comenceu sempre mesurant des de la imatge cap al marge dret de l'original i cap amunt fins a l'extrem superior de l'original. Aquestes mesures indiquen a l'equip la mida i la posició de l'àrea emmarcada que es desitgen.
5.
Premeu [X1], [X2], [Y1], i [Y2] → utilitzeu - (tecles numèriques) per especificar les mesures respectives.
[X1]:
La distància des del marge dret de l'àrea fins a la vora dreta de l'original.
[X2]:
La distància des del marge esquerre de l'àrea fins a la vora dreta de l'original.
[Y1]:
La distància des del marge superior de l'àrea fins a la vora superior de l'original.
[Y2]:
La distància des del marge inferior de l'àrea fins a la vora superior de l'original.
Podeu designar fins a quatre àrees.
NOTA
Per canviar un valor que hàgiu introduït, premeu [X1], [X2], [Y1] o [Y2] → introduïu el valor correcte amb - (tecles numèriques).
Per comprovar l'àrea que heu designat, premeu [Revisar àrea].
6.
Copieu l'original descartant el contingut de l'àrea que heu designat.
A continuació s'indiquen els detalls de cada element.
[Enqua- drament]:
Emmagatzema només el contingut de l'àrea que heu designat i descarta la resta de l'original.
[Eliminació]:
Emmagatzema l'original descartant el contingut de l'àrea que heu designat.
NOTA
Per continuar seleccionant altres àrees, premeu una tecla d'àrea → repetiu el pas 5.
Per tornar a designar una àrea, seleccioneu-la prement la tecla d'àrea corresponent.
Per esborrar una àrea designada, seleccioneu-la amb la tecla d'àrea corresponent → premeu [Esborrar àrea].
Si voleu utilitzar opcions diferents per a àrees diferents, seleccioneu l'àrea prement la tecla d'àrea corresponent → seleccioneu [Enqua- drament] o [Eliminació].
7.
Premeu [Acceptar] → [Tancar].
8.
Premeu .
18SJ-12S