Canvi del mode de color

Podeu establir el mode de color que voleu emprar per llegir el document.
Mode de color
Auto (Color/Gris)
Si heu seleccionat el mode Auto (Color/Gris), l'equip reconeix automàticament si l'original és en color o en blanc i negre. Els originals en color es llegeixen en el mode Tot color, i els originals en blanc i negre es llegeix en el mode Escala de gris.
Auto (Color/B/N)
Si heu seleccionat el mode Auto (Color/B/N), l'equip reconeix automàticament si l'original és en color o en blanc i negre. Els originals en color es llegeixen en el mode Tot color, i els originals en blanc i negre es llegeix en el mode Negre.
Tot color
El mode Tot color llegeix sempre en color, independentment de si l'original és en color o en blanc i negre.
Escala de gris
L'equip sempre llegeix en escala de gris, independentment de si l'original és en color o en blanc i negre.
Blanc i negre
El mode de blanc i negre llegeix sempre en blanc i negre, independentment de si l'original és en color o en blanc i negre.
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → especifiqueu la destinació → premeu el botó de selecció de color.
2.
Seleccioneu el mode de color que voleu → premeu [Acceptar].

IMPORTANT
Quan s'estableix el mode [Auto (Color/Gris)] o [Auto (Color/B/N)] i els originals contenen seccions en color, la màquina les llegeix en el mode Tot color. Tanmateix, l'equip pot llegir els originals en color amb el mode Negre en les condicions següents. Per evitar-ho, heu d'establir el mode de color a [Tot color].
Si els originals contenen poques parts en color
Si les parts en color dels originals són gairebé negres
Si els originals contenen densitats clares de color
Si les seccions en color estan ubicades únicament dins de l'interval que s'indica al diagrama següent, en carregar els originals a l'alimentador
NOTA
Podeu desar un mode de color concret com a opció predeterminada canviant les opcions de còpia per defecte. (Vegeu "Canvi de les opcions predeterminades d'enviament.")
Si un original en blanc i negre es llegeix en el mode Tot color, es comptabilitzarà com una lectura en color.
Si seleccioneu JPEG com a format d'arxiu, l'opció [Blanc i negre] passarà a [Escala de gris].
Si seleccioneu TIFF com a format d'arxiu, s'estableix [Blanc i negre].
18SJ-14E