Llegir i enviar

Distribuïu còpies impreses de tots els vostres documents?

Si els convertiu a fitxers electrònics ja no caldrà que els imprimiu.

No malgasteu impressions i conserveu els recursos de paper.
Enviament de documents en format digital
Enviament eficient
Reforçament de la seguretat de les dades que s'han d'enviar
Solució de problemes
18SJ-12U