Establiment de la resolució

Configureu la resolució que voleu emprar per llegir el document. Una lectura d'alta qualitat augmenta la mida del fitxer però també garanteix que la imatge final conserva tots els detalls.
1.
Premeu → [Llegir i enviar] → especifiqueu la destinació → premeu el botó de resolució.
2.
Seleccioneu la resolució → premeu [Acceptar].

IMPORTANT
La mida màxima d'una imatge que es pot enviar amb una resolució de 600 x 600 ppp és A3. Si la imatge supera aquesta mida, és possible que es retalli.
Si envieu un original de tira llarga a 600 x 600 ppp, és possible que la part exterior de la imatge de l'original es retalli lleugerament.
NOTA
Si se selecciona [OOXML] com a format de fitxer, només es pot enviar amb [300x300 ppp] o [600x600 ppp].
18SJ-14F